مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده با موضوع انواع روشهاي تحقيق - 14صفحه

تحقیق آماده با موضوع انواع روشهاي تحقيق - 14صفحه تحقیق آماده با موضوع انواع روشهاي تحقيق تحقیق آماده با موضوع انواع روشهاي تحقيق تحقیق آماده با موضوع انواع روشهاي تحقيق تحقیق آماده با موضوع انواع روشهاي تحقيق انواع روشهاي تحقيق را مي توان به 9 دسته كلي تقسيم بندي كرد : 1- تحقيق تاريخي 2- تحقيق توصيفي 3- تحقيق تداومي و مقطعي 4-تحقيق موردي و زمينه اي 5-تحقيق همبستگي يا همخواني 6- تحقيق علي يا پس از وقوع 7- تحقيق تجربي حقيقي 8- تحقيق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته - 421 اسلاید

پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته - 421 اسلاید پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته v پارادايم هاي تحقيق v اصالت تحصلي v تفسير گرايي v نظريه انتقادي v پسا ساخت گرايي n ديدگاه تفسيري n واقعيت مشروط به تجربه انسان و تفسير اوست.انسان از طريق تجربه مي تواند دانش مربوط به واقعيت را در ذهن خود بسازد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني - 315 اسلاید

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني - 315 اسلاید پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني •عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات ماشینی: 1- مبدا یا فرستنده مجهز به کانال ( یا مکانیسم فیلتراژ ) 2- مقصد یا گیرنده مجهز به کانال 3- پیام 4- رسانه انتقال 5- محیط انتقال 6- پارازیتها   •فراروندهای تشکیل دهنده ارائه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش - 20 اسلاید

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش - 20 اسلاید پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش  پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش  پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش  پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش  فصل اول: صلاحيت تخصصي 1- داشتن دانش تخصصي روزآمد در موضوع پژوهش پژوهشگر بايد داراي دانش تخصصي به روز باشد و مسأله را با توجه به دانش پيشين و سنخيت آن با رشته ي علمي خود انتخاب و تدوين نمايد.   2- آشنايي با روش متن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي - 14 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي - 14 اسلاید پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي ¢ ريشه هاي نياز آموزشي 1-متصدي انجام يك شغل يا كار بهتر مي شود 2- در كارش پيشرفت كند و ترفيع بگيرد 3- پست جديدي بگيرد 4- با ديگران فرق داشته باشد و نسبت به ديگران امتياز داشته ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي - 15 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي پول شما و زندگی شما http://shidoon.sellfile.ir/ فصل اول : كليات فصل دوم : شرايط ورود پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي فصل سوم : مرحله آموزشی فصل چهارم : حضور و غیاب فصل پنجم: ارزشیابی پاورپوینت ارزشمند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران و فرانسه - 29 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران و فرانسه - 29 اسلاید پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران و فرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران و فرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران و فرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران و فرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران و فرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران و فرانسه http://shidoon.sellfile.ir/    نظام آموزش و پرورش ایران :  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران وفرانسه - 29 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران وفرانسه - 29 اسلاید پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران وفرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران وفرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران وفرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران وفرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران وفرانسه پاورپوینت ارزشمند مقایسه آموزش وپرورش ایران وفرانسه http://shidoon.sellfile.ir/    نظام آموزش و پرورش ایران :    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارزشمند اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی - 52 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی - 52 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی - 52 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی - 52 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی - 52 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی - 52 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی - 52 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی - 52 اسلاید تعری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 اسلاید پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 اسلاید پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 اسلاید پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 اسلاید پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 اسلاید پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 اسلاید پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 اسلاید پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 اسلاید پاورپوینت ارزشمند طراحی پوسترهای علمی - 20 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ارزشيابي آموزشي - 96 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزشيابي آموزشي - 96 اسلاید         nفرايند جمع آوري وتفسير نظام دار شواهدي است كه در نهايت به قضاوت ارزشي با چشم داشت به اقدامي معين بيانجامد . (بيباي به نقل از ولف ) nفرايندي منظم براي تعيين وتشخيص ميزان پيشرفت يادگيرندگان در رسيدن به هدفهاي آموزشي .(گرون لاند 1971) nاز نظرآموزشي فرايندي منظم براي تعيين ميزان دستيابي به اهداف عيني آموزشي وسيله دانش آموزان است . (گرون لاند 1976) مطالب فوق تنها یک اسلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت اسناد و مهمترین پایگاه های استنادی بین المللی و ایرانی - 71 اسلاید

دانلود پاورپوینت اسناد و مهمترین پایگاه های استنادی بین المللی و ایرانی - 71 اسلاید         •در وهله اول از استناد در جایگاه ابزاری یاد شده که میان اندیشه‌های جدید و اندیشه‌های پیشین پیوند برقرار می‌کند. •هر گاه تعداد زیادی از آثار به اثری استناد کنند، باید آن را یک اثر حائز اهمیت به شمار آورد و این استنادها را تا حد زیادی نشانه اعتبار آن اثر دانست. •اهمیت استناد از آن جهت است که انجام هر فعالیت علمی در وهله اول مستلزم کسب آگاه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آموزش ضمن خدمت - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت آموزش ضمن خدمت - 15 اسلاید         • معرفی نیروهای قراردادی شاغل در دانشگاه •با توجه به تبصره 3ماده 2 آئين نامه اداري واستخدامي اعضاء غيرهيات علمي دانشگاه ، باعنايت به مشكلات نحوه عقد قرار داد با كاركنان قرار دادي مقرر گرديد ازتاريخ 1391/1/1 كليه قراردادهاي كاركنان قراردادي به يك نوع قرارداد انجام كارمعين تبديل وبه دوشاخه ذيل تقسيم گردد:   • 1- قرارداد انجام كار معين (مشاغل حرفه ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شيوه ارائه نوشتاری و گفتاری - 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت شيوه ارائه نوشتاری و گفتاری - 36 اسلاید         1- شکل 2- گونه های مختلف شکل  3- ویژگیهای شکل 4- محل درج و نحوه ارجاع شکل 5- جدول 6- ویژگیهای جدول 7- نتیجه و خلاصه 8- نتیجه 9- نحوه تنظیم نتیجه 10- خلاصه 11- روش تنظیم خلاصه متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی کتاب  مطالعات اجتماعی - 16 اسلاید         عوامل اجتماعی شدن 1-خانواده:در همه ی فرهنگ ها خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوره ی طفولیت است که به دو صورت است 1-آگاهانه،  2- ناآگاهانه 2- همسالان( گروه های دوستان)به ویژه در دوره ی نوجوانی 3- مدارس : 1- برنامه ی آموزش رسمی، 2-برنامه ی آموزش پنهان 4- رسانه های همگانی(ماهواره،رایانه واینترنت،گوشی،تلویزیون و...) 5-سایر عوامل: گروه های شغلی و صنعتی ،انجم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مطالعات تحليلي مشاهده اي -17 اسلاید

دانلود پاورپوینت مطالعات تحليلي مشاهده اي -17 اسلاید         §تعيين فرضيه (فرضيات) §تعريف مواجهه كنار گذاشتن افراديكه پي آمد دارند §انتخاب افراد مواجهه يافته و مواجهه نيافته §پيگيري و تعيين پي آمد §تجزيه و تحليل نتايج متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوال های امتحانی - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت تجزیه  و تحلیل سوال های امتحانی - 13 اسلاید       هدف از تحليل سوالات يك آزمون : •تشخيص نقاط قوت و ضعف آزمون است. •بررسي كيفيت سوالات است. •تعيين درجه سختي آزمون است. •تعيين قدرت تمايز سوالات است ميزان دستيابي به اهداف آموزش است متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مزاج و انواع آن - 53 اسلاید

دانلود پاورپوینت مزاج و انواع آن - 53 اسلاید         — کیفیت اخلاط چهارگانه .1 صفرا: گرم و خشک (مانند کیفیت آتش) .2 خون (دم): گرم و تر(مانند کیفیت هوا) .3 بلغم: سرد و تر (مانند کیفیت آب) .4 سودا: سرد و خشک (مانند کیفیت خاک) متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مقياسهاي اندازه گيري - 116 اسلاید

دانلود پاورپوینت مقياسهاي اندازه گيري  - 116 اسلاید           استيونز استاد روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا، در مقاله بنيادي 1946 خود چهار نوع مقياس را معرفي كرده است . qمقياس اسمي ، تنها براي شناسائي افراد يا چيزها يا مكانها بكار مي رود . qمقياس ترتيبي ، برتري را بيان مي كند . qمقياس فاصله اي ، نسبت دو تفاضل يا دو فاصله ثابت است . qمقياس نسبي ، نسبتها حفظ مي شود . متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه‌ها - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزیابی فرضیه‌ها - 40 اسلاید             l در این فصل سعی می ‌ شود تا روشهای آماری مناسب برای حدس زدن دقت فرضیه ‌ ها معرفی گردند . مبنای کار در جهت پاسخگوئی به سه سوال زیر است: .1 اگر دقت یک فرضیه برای داده ‌ های محدودی معلوم باشد دقت آن برای سایر مثالها چه قدر خواهد بود؟ .2 اگر یک فرضیه برای داده ‌ های محدودی بهتر از فرضیه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مطالعه مورد – شاهدي - 38 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

دانلود پاورپوینت مطالعه مورد – شاهدي - 38 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی             • مطالعه ای است که در ان گروهی از افراد که پی امد خاصی  همچون بیماری در آنها وجود دارد ( گروه مورد ) با • گروه یا گروههای شاهد که آن پی آمد را ندارند از نظر  سابقه مواجهه با عامل (یا عامل ها) مورد بررسی، مقایسه میشوند. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ارائه کتبی - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارائه  کتبی - 55 اسلاید             نوعی ارایه است که رسانه ی اصلی آن نوشتار است. در مقولات علمی و فنی معمولاً از شکل هم برای انتقال ایده استفاده می شود. کتابت علمی و فنی سبک خاص خود را دارد.   متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت چگونه سمیناری ارائه دهیم که همگی از آن لذت ببرند؟ - 74 اسلاید

دانلود پاورپوینت چگونه سمیناری ارائه دهیم که همگی از آن لذت ببرند؟ - 74 اسلاید           n پس زمینه اسلایدها n در این سمینار ما از فونت سفید یا سیاه در زمینه تیره  و روشن استفاده نمودیم. n کدام رنگ مناسب بود؟ n پس زمینه تیره در یک اسلاید درخشندگی زیاد و تابش خیره کننده را کاهش می دهد ! متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم آموزش مجازی دانشگاه قم - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم آموزش مجازی دانشگاه قم - 20 اسلاید           u دانشجویان مجازی دانشگاه قم در طول دوره آموزشی خود، معمولا دو کار عمده انجام می‏دهند. u مشاهده کلاس های مجازی که در طول ترم تشکیل می‏شوند. به این کلاس‏ها، «محتوی آنلاین» گفته می‏شود. u u مشاهده محتواهايي که در سال‏های قبل ضبط شده و به عنوان کمک درسی در اختیار دانشجویان قرار می‏گیرند. به این کلاس‏ها، « محتوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاروپیوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 94 اسلاید

دانلود پاروپیوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق  - 94 اسلاید         üتحقیق و پژوهش نیروی محرک توسعه پایدار در تمامی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... است. üپژوهش، محقق و پژوهشگر را بر آن می دارد تا به جستجوی حقیقت بپردازد و از تعصب و مطلق گرایی بپرهیزد. üتحقیق و پژوهش، عنصر نجات دهنده انسان و عامل بلوغ و دست یافتن وی به زندگی آرمانی است. üپژوهشگری زاییده فطرت پرسشگر انسان و در ذات او نهادینه است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پروپوزال بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني (ظروف،پيكره ها،مسكوكات) - 5 صفحه وورد قابل ویرایش

دانلود پروپوزال بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني (ظروف،پيكره ها،مسكوكات) - 5 صفحه وورد قابل ویرایش             بيان مسئله :   از آنجا که کشور ایران در صنعت فلز کاری از پیشینه ای بسیار غنی برخوردار است از کهن ترین زمان تا زمان حاضر جایگاه خاص خود را در زندگی بشر حفظ کرده است لازم است این هنر و صنعت از زوایای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد ، بخصوص دوره ساسانی که حلقه اتصال دوران باستان با دوره اسلامی می باشد و معمولا این دوره تاثیر فراوانی بر هنر دوره اسل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت پژوهش و توسعه - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت پژوهش و توسعه - 31 اسلاید             ویژگیهای پژوهش: 1-   مشکل یا مسئله را بطور وضوح بیان نماید.   2- هدفمند تدوین شده ، بر روي مسايل اولويت دار متمركز شود.   3- بر پایه داده های موجود و یافته های مثبت و منفی بنا شود.   4- داده های جمع آوری شده را بر حسب نياز به گونه ای تجزیه و تحلیل و ارائه نماید که پاسخگوی سئوالات اصلی تحقیق باشد. متن فوق تنها یک اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت شيوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنّی  - 33 اسلاید           o «ارائه کتبی نوعی ارائه است که رسانه اصلی آن، نوشتار است» o خصوصیات: (به مثابه نوعی انتقال اطلاعات) ü غیابی ü قابل استناد ü با فرصت  ü مشروح  ü مخاطبین زیاد ü سبک و سیاق مشخص ü تأثیرگذاری تدریجی ü احتمال اشتباه کمتر (نسبت به شفاهی) ü یکسویه (عدم امکان تبادل نظر )   م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت روش تحقیق با رویکرد به مقاله نویسی - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش تحقیق با رویکرد به مقاله نویسی  - 16 اسلاید           بعد از انتخاب موضوع و روش تحقیق و پیش از شروع به نوشتن پایان نامه یا مقاله نیاز به تعیین برنامه و جدول زمانی به صورت گانت چارت داریم.   .1تقسیم کار به بخش های مختلف و تعیین مهلت نهایی برای انجام هر مرحله .2تعیین مهلت نهایی با توجه به مهلت تحویل پایان نامه یا ثبت نام مقاله .3تنظیم جدول زمانی بر اساس برنامه زمانی تعیین شده. متن فوق تنها یک اسلاید از پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت صد نکته در تهیه تز ارشد - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت صد نکته در تهیه تز ارشد - 24 اسلاید             n آیا در پایگاههای اصلی رشته خود به جستجو پرداخته اید؟ n n آیا استراتژی جستجوی شما از جامعیت لازم برخوردار است؟ n n آیا بهترین کلید واژه ها را در اصطلاحنامه ها یافته اید؟ n n آیا نتایج بازیابی اطلاعات را نقادانه ارزیابی نموده اید؟ n n آیا در مرور پیشینه رویکردی تحلیلی و انتقادی داشته اید؟ متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فوق است؛ برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری - 24 اسلاید           سازمانها سعي دارند تا ظرفيت و كارآيي خود براي نوآوري را افزايش دهند، لذا توجه روز افزوني به نحوه مديريت ظرفیت های خویش بخصوص دانش دارند. تجربه نشان داده كه پياده سازي‌هاي موفق مديريت دانش در گرو توجه و اولويت بخشيدن به نكات ظريفی  است همچون: •جنبه هاي انساني و فرهنگي، •انگيزه‌هاي شخصي، •روش شناسی‌هاي مديريت تغيير، & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس - 92 اسلاید

دانلود پاورپوینت كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس - 92 اسلاید           برنامه ي درسي : به محتواي رسمي و غير رسمي ، فرايند محتوا ، آموزش هاي آشكار و پنهان اطلاق مي گردد ، كه به وسيله ي آن ها فراگير، تحت هدايت موسسه ي آموزشي ، دانش لازم را به دست مي آورد ، مهارت ها را كسب مي كند و گرايش ها ، قدر شناسي و ارزشها را در خود تغيير مي دهد . متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فوق است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دنلود پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی - 52 اسلاید

دنلود پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی - 52 اسلاید             •فرآيند مجموعه‌اي مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها، ساختاري براي عملكرد ارائه مي‌دهد. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت گامی به سوی خلاصه سازی چکیده ای - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت گامی به سوی خلاصه سازی چکیده ای - 27 اسلاید           خلاصه ‌ سازی متن انواع خلاصه سازی خلاصه ‌ سازی چکیده ای فشرده سازی جملات آمیختن اطلاعات برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت خبرنویسی - 67 اسلاید

دانلود پاورپوینت خبرنویسی - 67 اسلاید           n- خبر گزارشی از واقعیت ها است ولی هر واقعیتی خبر نیست. n- اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر نامیده می شود. n- خبر نقل ساده و خالص وقایع جاری است. n«خبر گزارشی واقعی از یك رویداد عینی است كه در آن یك یا چند ارزش خبری وجود دارد و نحوه تنظیم و ارایه آنرا عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شكل می دهند». برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کارگاه ثبت اختراع - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارگاه ثبت اختراع - 20 اسلاید             اختراع چیست انواع اختراع چه نوع اختراعی قابل ثبت است چه نوع اختراعی ارزش ثبت شدن را دارد مواردی که از حیطه حمایت از اختراع خارج است عناصر اصلی اختراع اختراع کاذب چیست اختراع معمایی چیست فرایند پر کردن اظهار نامه شرایط ثبت اختراع در حوزه نرم افزار     برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت پژوهش و توسعه - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت پژوهش و توسعه - 31 اسلاید             1-   مشکل یا مسئله را بطور وضوح بیان نماید.   2- هدفمند تدوین شده ، بر روي مسايل اولويت دار متمركز شود.   3- بر پایه داده های موجود و یافته های مثبت و منفی بنا شود.   4- داده های جمع آوری شده را بر حسب نياز به گونه ای تجزیه و تحلیل و ارائه نماید که پاسخگوی سئوالات اصلی تحقیق باشد. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم - 28 اسلاید           n تاريخچه q بگوييد ديگران در حل اين مسئله تا چه حد پيش رفته اند. q اگر يافته ‌ هاي شما نو هستند، نشان دهيد که ديگران مسئله مورد نظر شما را حل نکرده يا به روش شما حل نکرده اند. n دستاورد q يافته ‌ هاي خود را راجع به مسئله مورد نظر بطور اختصار ارائه دهيد. n روش شما داراي چه ويژگيهايي است و چرا به جواب مناسب منجر مي ‌ شود. n جزئيات را در ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم - 28 اسلاید           nتاريخچه qبگوييد ديگران در حل اين مسئله تا چه حد پيش رفته اند. qاگر يافته‌هاي شما نو هستند، نشان دهيد که ديگران مسئله مورد نظر شما را حل نکرده يا به روش شما حل نکرده اند. nدستاورد qيافته‌هاي خود را راجع به مسئله مورد نظر بطور اختصار ارائه دهيد. nروش شما داراي چه ويژگيهايي است و چرا به جواب مناسب منجر مي‌شود. nجزئيات را در حد مناسب با در نظر گ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت نقش آموزش در توسعه منابع انسانی - 67 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقش آموزش در توسعه منابع انسانی - 67 اسلاید           Øعوامل موفقیت وشکست خود و دیگران را مطالعه کرده ونتایج آنهارا بطور خلاصه واولویت بندی شده یادداشت کنید. Øسه مهارت دوران تحصیل را درزندگی تقویت کنید: Ø Ø دیکته:دیکته بنویسید تا توانائیهایتان سنجیده شوند. Ø رونویسی: عوامل موفقیت دیگران را رونویسی کنید.  انشاء: انشاء بنویسید تا استعدادهایتان را شکوفا کنید برای دانلود کل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت روش تدریس پیشرفته - 260 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش تدریس پیشرفته - 260 اسلاید           - تلفیق نظریه های یادگیری: زیرا افراد با ابزار، روشها، راهبردهای مختلف فرا می گیرند. 2-رویکرد آموزشی تلفیقی: زیرا برنامه آموزشی می تواند برای ارائه اطلاعات، آموزش خصوصی، آموزش جبرانی، ارائه فرصت تفکر، تجربه یا مشاوره باشد. 3-تلفیق نقش رسانه ها: زیرا رسانه می تواند نقش معلم خصوصی، مربی، راهنما، کمک، کتاب، جعبه ابزار، آزمون کننده، شبیه ساز، منبع اطلاعاتی را بازی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت طراحی آموزشی - 114 اسلاید

دانلود پاورپوینت طراحی آموزشی - 114 اسلاید           1ـ آموزش بدون رسميت يا آزاد [Informal] يك فرآيند مستمر و طولاني مدت است كه طي آن هر فردي از تجربيات روزانه خود و از طريق تماس با محيط منزل‌، كار و مانند آن دانش، مهارت، نگرش و بينش كسب كرده و آن را به آموزش‌هاي قبلي خود اضافه مي‌كند (استفاده از منابع يادگيري مختلف  در سطح جامعه همانند رسانه‌هاي جمعي )   2ـ آموزش رسمي[Formal] يك ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت روش های پیشرفته تدریس - 54 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش های پیشرفته تدریس - 54 اسلاید           انگیزش به عنوان محور اصلی این بخش یک تمایل شخصی برای دنبال کردن هدفی یا تکمیل یک تکلیف می باشد . انگیزش توسط رویدادهای بیرونی تحت تاثیر قرار گرفته و همچنین یادگیری و عملکرد را تحت الشعاع قرار می دهد، به همین خاطر طراحان آموزشی ، چگونگی انگیزش یادگیرندگان را مورد اهمیت قرار می دهند. جان کیلر در این فصل، به شش سوال بنیادی درباره انگیزش و طرح آموزشی پاسخ می دهد. همچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تاثير فناوري اطلاعات بر جامعه و اقتصاد و تجارت و آموزش و کار - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاثير فناوري اطلاعات بر جامعه و اقتصاد و تجارت و آموزش و کار - 30 اسلاید           انواع آموزش از حيث زماني و مكاني : • آموزش حضوري (سنتي) • آموزش نيمه حضوري • آموزش از راه دور Distance Learning انواع آموزش از حيث نوع فعاليت : • معلم پايه يا استاد محوري Emit • متعلم پايه يا دانشجو محوري Elicite •  تركيبي برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت نقش اقدام پژوهی و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی - 49 اسلاید

دانلود پاورپوینت نقش اقدام پژوهی و رويکرد در افزايش کيفيت آموزشی و کاهش اتلاف آموزشی - 49 اسلاید           •معلم پژوهنده از حيث اخلاقی و شغلی خود را متعهد و مسوول به فراهم سازی شرايط مناسب برای نيل به پيشرفت تحصيلی برای همه دانش آموزان می داند. •پيشرفت تحصيلی برای همه دانش آموزان، روشن ترين تعريف و مقصد برای مجموعه کوششهای ناظر بر اقدام پژوهی و معلم پژوهنده است. گزارش يونسکو(1998) اشاره به اين دارد که صرف آموزش روشهای تدريس به معلمان برای مقابله با افت تحص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(4):