مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت تبیین نظریه اتکا به ساخت درونی - 23اسلاید

پاورپوینت تبیین نظریه اتکا به ساخت درونی - 23اسلاید پاورپوینت تبیین نظریه اتکا به ساخت درونی پاورپوینت تبیین نظریه اتکا به ساخت درونی پاورپوینت تبیین نظریه اتکا به ساخت درونی پاورپوینت تبیین نظریه اتکا به ساخت درونی — یکی از مسائلی که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته این است که راه حل اساسی برای کاهش یا رفع مشکلات کشور بویژه در زمینه اقتصادی چیست ؟  پرسش اساسی این است که محور اصلی فعالیت ها و همت ها با رویکرد نگاه به درون باش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع قوميت گرايي در دوره جمهوري اسلامي - 22 صفحه وررد

تحقیق آماده با موضوع قوميت گرايي در دوره جمهوري اسلامي - 22 صفحه وررد تحقیق آماده با موضوع قوميت گرايي در دوره جمهوري اسلامي تحقیق آماده با موضوع قوميت گرايي در دوره جمهوري اسلامي تحقیق آماده با موضوع قوميت گرايي در دوره جمهوري اسلامي تحقیق آماده با موضوع قوميت گرايي در دوره جمهوري اسلامي       کردستان.   خواسته  هاي سياسي قوم کرد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و با ضعيف شدن قدرت مرکزي ،گروه هاي قومي در گوشه وکنار کشور دس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع تاثير ساخت قدرت بر ناسيو ناليسم قومي ایران - 8 صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع تاثير ساخت قدرت بر ناسيو ناليسم قومي ایران - 8 صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع تاثير ساخت قدرت بر ناسيو ناليسم قومي ایران تحقیق آماده با موضوع تاثير ساخت قدرت بر ناسيو ناليسم قومي ایران تحقیق آماده با موضوع تاثير ساخت قدرت بر ناسيو ناليسم قومي ایران تحقیق آماده با موضوع تاثير ساخت قدرت بر ناسيو ناليسم قومي ایران      ويژگيهاي ساخت قدرت در دهه اول انقلاب.      قبل از آنکه به روند شکل گيري قدرت بعد از انقلاب ، ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع بررسي گروه هاي قومي در ايران - 11 صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع بررسي گروه هاي قومي در ايران - 11 صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع بررسي گروه هاي قومي در ايران تحقیق آماده با موضوع بررسي گروه هاي قومي در ايران تحقیق آماده با موضوع بررسي گروه هاي قومي در ايران تحقیق آماده با موضوع بررسي گروه هاي قومي در ايران قوم کرد. جغرافيا: کرد ها در غرب کشور ،در استانهاي کردستان ،جنوب آذربايجان غربي و بخشهايي از استانهاي کرمانشاه و ايلام پراکنده اند. البته موقعيت جغرافياي قوم کرد به همين نواحي محدود نمي گردد بلکه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع بررسي کلي قوميت وقوميت گرايي در ايران - 10 صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع بررسي کلي قوميت وقوميت گرايي در ايران - 10 صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع بررسي کلي قوميت وقوميت گرايي در ايران تحقیق آماده با موضوع بررسي کلي قوميت وقوميت گرايي در ايران تحقیق آماده با موضوع بررسي کلي قوميت وقوميت گرايي در ايران تحقیق آماده با موضوع بررسي کلي قوميت وقوميت گرايي در ايران علل وجود اقوام گوناگون در ايران :       بطور کلي يکي از مولفه هايي که در ميان گروه هاي قومي سبب ايجاد تنوع مي گردد مسئله نژاد و تفاوته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع انواع توزیع و تخصیص قدرت - 5 صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع انواع توزیع و تخصیص قدرت - 5 صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع انواع توزیع و تخصیص قدرت تحقیق آماده با موضوع انواع توزیع و تخصیص قدرت تحقیق آماده با موضوع انواع توزیع و تخصیص قدرت تحقیق آماده با موضوع انواع توزیع و تخصیص قدرت متمرکز: حکومت متمرکز به حکومتي گفته مي شود که تمام قدرت در دست  مرکز قرار دارد و براي راحتي مديريت کشور به چند واحد – استانها ،ناحيه ها و منطقه ها تقسيم مي شود اما موجوديت و نيز اختيارات آنها به اراده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع سيري در نظريه هاي ناسيوناليسم قومي - 13 صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع سيري در نظريه هاي ناسيوناليسم قومي - 13 صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع سيري در نظريه هاي ناسيوناليسم قومي تحقیق آماده با موضوع سيري در نظريه هاي ناسيوناليسم قومي تحقیق آماده با موضوع سيري در نظريه هاي ناسيوناليسم قومي تحقیق آماده با موضوع سيري در نظريه هاي ناسيوناليسم قومي در مورد ناسيوناليسم قومي نظرهاي گوناگوني مطرح شده است مثلاً براي مدرنيستها و همچنين ساختار گرايان شکلي از ناسيوناليسم به حساب آمده که حالت بومي به خود گر فته است (اسميت ،13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات كشور پاكستان - 10 صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات كشور پاكستان - 10 صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع خصوصيات كشور پاكستان تحقیق آماده با موضوع خصوصيات كشور پاكستان تحقیق آماده با موضوع خصوصيات كشور پاكستان تحقیق آماده با موضوع خصوصيات كشور پاكستان در اواسط قرن نوزدهم ميلادي شبه قاره هند، تحت استعمار انگلستان درآمد و دولت انگلستان پس از سركوب مردم از سال 1857 ميلادي اين منطقه را جزو امپراطوري بريتانيا شناخت  وفرمانروايي مطلق شبه قاره هند از طرف پادشاه انگليس انتخاب شد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع رخنه و مقابله با آن در کلام رهبری - 19 صفحه

تحقیق آماده با موضوع رخنه و مقابله با آن در کلام رهبری - 19 صفحه تحقیق آماده با موضوع رخنه و مقابله با آن در کلام رهبری تحقیق آماده با موضوع رخنه و مقابله با آن در کلام رهبری تحقیق آماده با موضوع رخنه و مقابله با آن در کلام رهبری تحقیق آماده با موضوع رخنه و مقابله با آن در کلام رهبری براي نفوذ نمي‌توان محدوديتي قائل شد و آن را به چارچوب و عرصه‌ خاصي مقيد کرد. هر بخش از ساختار جامعه هدف که دشمن گمان داشته باشد مي‌تواند منشأ مقاومت شده و چون مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع دموکراسی و مشارکت سیاسی - 12 صفحه

تحقیق آماده با موضوع دموکراسی و مشارکت سیاسی - 12 صفحه تحقیق آماده با موضوع دموکراسی و مشارکت سیاسی تحقیق آماده با موضوع دموکراسی و مشارکت سیاسی تحقیق آماده با موضوع دموکراسی و مشارکت سیاسی تحقیق آماده با موضوع دموکراسی و مشارکت سیاسی دموكراسي و مشاركت امروزه مورد ادعا و مـسئله مهـم همـة كـشورهاي و شـرقي غربـي عليرغم بينش هاي بسيار متفاوت آنها شده . است چه كساني را بايد مردم و پنداشت اكثريـت و اقليت آنها چگونه تعيين مي گردد؟ آيا تفكر و بينش هاي وا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله - 24 اسلاید

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله - 24 اسلاید پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله  پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله  پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله  — تعريف جنگ نرم — پرفسور حميد مولانا در کتاب «اطلاعات عالمگير و ارتباطات جهاني » در سال 1986 قدرت نرم را به قدرت بر شکل‌دهي و تغيير ايده‌ها و ترجيحات طرف مقا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى - 11 اسلاید

پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى - 11 اسلاید پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى پول شما و زندگی شما http://dynamic.sellfile.ir/ امروزه، يكى از جدّى ترين مسايل فلسفه سياسى، نقش مردم در تعيين نوع و هدايت سمت و سوى حكومت است. حضور مردم در صحنه سياسى، نمادهاى گوناگون دارد كه از مهمترين آنها، حضور نقادانه و جست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارزشمند پدافند غیر عامل - 14 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پدافند غیر عامل - 14 اسلاید پاورپوینت ارزشمند پدافند غیر عامل - 14 اسلاید پاورپوینت ارزشمند پدافند غیر عامل - 14 اسلاید پاورپوینت ارزشمند پدافند غیر عامل - 14 اسلاید پاورپوینت ارزشمند پدافند غیر عامل - 14 اسلاید پاورپوینت ارزشمند پدافند غیر عامل - 14 اسلاید پاورپوینت ارزشمند پدافند غیر عامل - 14 اسلاید •تعریف پدافند غیر عامل •پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که قبل از خطر انجام مي گيرد و در هنگام بروز هرگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید پاورپوینت ارزشمند اتحاديه پستي جهاني - 40 اسلاید&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مالکیت - 84 اسلاید

دانلود پاورپوینت مالکیت - 84 اسلاید         üمقدمه 1 ـ فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی، اگر به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب‌شده صورت گیرد می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فن‌آوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مروری بر انواع ایسم ها - 63 اسلاید

دانلود پاورپوینت مروری بر انواع ایسم ها - 63 اسلاید             امپریالیسم از كلمه قدیم تر (امپراطوری) گرفته شده است. و این اصطلاح عنوان برای قدرت یا دولتی بوده كه خارج از محدوده و كشور خود به زور به تصرف سرزمین ها و ممالك دیگر اقدام می كرده، و آنجا را جهت بهره برداری، تحت سلطه خود قرار می داده است. و معنای امپریالیسم با كلمه استعمار پیوندی نزدیك دارند. و امپریالیسم به امپریالیسم نظامی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت عوامل آشنایی با ایسم ها - 62 اسلاید

دانلود پاورپوینت عوامل آشنایی با ایسم ها - 62 اسلاید         امپریالیسم از كلمه قدیم تر (امپراطوری) گرفته شده است. و این اصطلاح عنوان برای قدرت یا دولتی بوده كه خارج از محدوده و كشور خود به زور به تصرف سرزمین ها و ممالك دیگر اقدام می كرده، و آنجا را جهت بهره برداری، تحت سلطه خود قرار می داده است. و معنای امپریالیسم با كلمه استعمار پیوندی نزدیك دارند. و امپریالیسم به امپریالیسم نظامی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم می شود.   مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت مقایسه وظایف وتعهدات متصدی حمل ونقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ - 7 اسلاید         1-تعریف متصدی 2- صدور بارنامه: (بند2ماده15هامبورگ) 3-مدت تعهد متصدی حمل ونقل 4-میزان تعهد به پرداخت درتاخیر تحویل که 2ونیم برابر کرایه بار تاخیر شده است 5- تعهدبه خسارت واقعی: الف)درصورت ناشی بودن خسارت ازفعل یاترک فعلی که تعمدا وبه قصدواردآوردن خسارت انجام شود(بند1ماده8) ب)اگرکالابرخلاف تصریح درقراردادبرحمل آن درزیرعرشه،عملاروی عرشه حمل شود(بند4ماده9) 6 - ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت منطقی نمودن اندازه دولت - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت منطقی نمودن اندازه دولت - 40 اسلاید         üرشد بيش از 4 برابر تعداد كاركنان در سال 80 نسبت به سال 57   (550/000  نفر در سال 57 و 2/300/00  نفر در سال 80 ) üرشد شركت هاي دولتي در دو دهه اخير به ميزان 3 برابر üافزايش شاغلين بخش عمومي به كل شاغلين از 19% در سال 55 به 7/33% در سال 80 üافزايش سازمانهاي دولتي نسبت به سال 57 (421 مورد) به ميزان بيش از 2 برابر üرشد بيش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت خدمات مرجع در کتابخانه ها - 46 اسلاید

دانلود پاورپوینت خدمات مرجع در کتابخانه ها - 46 اسلاید           هدف از برگزاری کارگاه ü آشنایی کتابداران با خدمات مرجع سنتی و دیجیتال ü آشنایی  با شیوه های مصاحبه مرجع ü آشنایی با فناوری های جدید در خدمات مرجع ( مزایا و معایب) متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی خبرنویسی - 68 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی خبرنویسی  - 68 اسلاید           n- خبر گزارشی از واقعیت ها است ولی هر واقعیتی خبر نیست. n- اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر نامیده می شود. n- خبر نقل ساده و خالص وقایع جاری است. n«خبر گزارشی واقعی از یك رویداد عینی است كه در آن یك یا چند ارزش خبری وجود دارد و نحوه تنظیم و ارایه آنرا عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شكل می دهند». متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت حماسه سياسي بايدها و نبايدها - 46 اسلاید

دانلود پاورپوینت حماسه سياسي بايدها و نبايدها - 46 اسلاید              شما را به خدا ببينيد؛ مردم به دعوت رهبري، نظام و مسؤولان آمدند و مسؤولي را براي جمهوري اسلامي انتخاب کردند. وقتي که شلوغ بود و جمعيت پاي صندوق‌ها با درصد بالا شرکت کردند، آن‌طور گفتند؛ در انتخابات شوراها هم که در شهرهاي بزرگ، مخصوصاً تهران، شرکت مردم خيلي پايين بود، باز گفتند مردم شرکت نکردند؛ يعني به جمهوري اسلامي گفتند نه! بنابراين و به&z ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هدف از فعاليت‌هاي گروه‌ها و احزاب مختلف اصلاح‌طلب در عرصه‌ي سياست داخلي ايران چيست؟ - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت هدف از فعاليت‌هاي گروه‌ها و احزاب مختلف اصلاح‌طلب در عرصه‌ي سياست داخلي ايران چيست؟ - 14 اسلاید             n يكي از اهداف اعلامي و بلندمدت: اصلاح ‌ طلبي = نهادينه كردن دموكراسي   n هدف كوتاه مدت به عنوان وسيله‌اي در جهت تحقق هدف بلندمدت: پيروزي در انتخابات = دستاوردهاي كوتاه‌مدت ايجابي و سلبي    دستاورد ايجابي: بدست آوردن سهمي از قدرت و برخورداري از منابع  اقتصادي – سياسي – اجتماعي – فرهنگي و استفاده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ساواك - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت ساواك - 38 اسلاید             تاريخچه و عملكرد ساواك : مقامات و ماموران آن عمدتا از ماموران فرماندهان نظامي و دو ركن ارتش و شهرباني تامين ميشدند  .   نخستين  رئيس اين سازمان  :  تيمور بختيار – در سال 1960 ميلادي به قتل رسيد اين سازمان به عنوان عامل شكنجه و اعدام شناخته شدند  . بين سال هاي 1971 – 1977 ( 368 ) نفر را به قتل رساندند و 100 زن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانولد پاورپوینت روابط خارجی و بین المللی ایران - 370 اسلاید

دانولد پاورپوینت روابط خارجی و بین المللی ایران - 370 اسلاید           ـ در سال 1357 و آغاز حركت هاي انقلابي حمايت چين از حفظ تاج و تخت شاه چشمگير است. ـ محققان بر اين باورند چين در رقابت با شوروي و ترس از نفوذ بيشتر شوروي در ايران از رژيم شاه حمايت ميكرد. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فوق است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آزادی بیان - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت آزادی بیان    -  27 اسلاید           آزادی ارزشی است که در سرشت انسان وجود دارد  و مبارزه با دست آوردن این حق همواره در سرخط عملکرد های انسان قرار داشته است.   انسان فطرتا می خواهد که آزاد باشد و هرکاری  که می خواهد آنجام دهد. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن در توسعه کشور ها - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن در توسعه کشور ها  - 10 اسلاید           oبیشتر توفق های سیاسی و اقتصادی که پس از دو جنگ جهانی میان کشور ها انجام گرفته , زمینه ساز همزیستی و همکاری بین المللی شده و پدیده ای را بنام ” جهانی شدن“ بوجود آورد. oتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 oتاسیس صندوق بین المللی پول بر اساس موافقت نامه برتون ودز در سال 1946 oانجام موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در سال 1947 oتشکیل سازمان تجارت جهانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مهمترین پایگاه های استنادی بین المللی و ایرانی - 71 اسلاید

دانلود پاورپوینت مهمترین پایگاه های استنادی بین المللی و ایرانی - 71 اسلاید           •استناد از جنبه‌های زیر اهمیت دارد: .1ایجاد پیوند میان اثر مورد نظر با آثار مرتبط پیشین .2اعتباربخشی و معرفی متقدمان و آثار اصلی که برای نخستین بار به انتشار یک موضوع پرداخته‌اند. .3فراهم آوردن شواهد برای اثبات ادعا و ارائه توضیحات لازم .4استناد به محققان صاحب‌نام به منظور استحکام بخشیدن به مطلب. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران - 65 اسلاید

دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران - 65 اسلاید         کلیات    1- تعریف جریان شناسی    3- ضرورت ها و اهداف شناخت جریانات سیاسی    4- مدل جریان شناسی بر مبنای دین و مذهب    5- ادوار مهم تاریخ معاصر ایران و نقاط عطف          صورت بندی و آرایش جریانات سیاسی ایران   دوره اول: عصر مشروطه طلبان   دوره دوم:  عصر ملی شدن صنعت نفت   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت روش های تحلیل سیاسی - 59 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش های تحلیل سیاسی - 59 اسلاید            بيشتر مردمى كه در كشورهاى پيشرفته هستند، درك و تحليل از مسائل سياسى ندارند و دولتها با تعصبهاى گروهى و حزبى و احيانا قوم‌گرايى و ناسيوناليستى، آنها را به اين طرف و آن طرف مى‌كشانند و در ميدانهاى سياست، از آنها استفاده مى‌كنند. اما در اسلام اين‌گونه نيست. همين حالا در جامعه‌ى اسلامى ما، مردم تحليل سياسى دارند و سياست را مى‌فه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زندگي و انديشه سیاسی امام خميني - 66 اسلاید

دانلود پاورپوینت زندگي و انديشه سیاسی امام خميني  - 66 اسلاید           سید روح الله خمینی در اول مهر 1281 ش. (بیستم جمادی الثانی 1320/ 24 سپتامبر1902) در شهر خمین و در خانواده اهل فضیلت وعلم ، زاده شد . این خاندان به میر حامد حسین- صاحب کتاب معروف «عبقات الانوار» - نسبت می برند. پدر بزرگ امام ، آقا سید احمد به دعوت مردم خمین در این شهر سکنی گزید و تا هنگام در گذشت، مرجع وملجا مردم آن دیار بود . متن بالا تنها یک اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی قدرت و سیاست - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی قدرت و سیاست - 18 اسلاید             ارسطو معتقد بود که انسان ذاتا اجتماعی است و خارج از جامعه نمیتواند به انسانیت خود برسد.دانش بشر بر پایه دانسته های گذشتگان بنا شده است .ارسطو یک انسان تنها و مجرد را دارای حیات انسانی نمی داند.نکته اصلی بحث او این است که انسان اجتماعی است. از این رو قدرت سیاسی در جامعه معنا پیدا میکند جوامع سیاسی از جوامع سیاسی کوچکتر تشکیل شده اند. مانند خانواده,دهکده,شهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت توسعه یک استراتژی موفق برای قرن بیست و یکم - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت توسعه یک استراتژی موفق برای قرن بیست و یکم - 10 اسلاید         با توجه به گفته Mark Stevens  که مدیر عامل Rye Brook, N.Y  ( شرکت بر مبنای بازاریابی MSCO )است ، در قرن 21 هر کسی یک فروشنده است   .   نویسنده کتاب در دست چاپ " خدا یک فروشنده است " بیان می کند که مالکان مشاغل کوچک در قرن 21 باید شروع کنند به فکر کردن درباره خودشان نه تنها به عنوان مدیران اجرایی بلکه به عنوان فروشنده اصلی .    او ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت الگوريتم رقابت استعماري - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوريتم رقابت استعماري - 19 اسلاید       •در طي تکامل تاريخي بسياري از امپراطوريها سقوط کرده و امپراطوريهاي ديگري جايگزين آنها شده اند. • •در حين حرکت يک مستعمره به سمت استعمارگر، ممکن است او به موقعيت بهتري نسبت به استعمارگر برسد (به موقعيتي با مقدار کمتر تابع هزينه). • برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت روابط خارجي ايران از سال هزار و سیصد و بیست تا هزار و سیصد و پنجاه و هفت - 370 اسلاید

دانلود پاورپوینت روابط خارجي ايران از سال هزار و سیصد و بیست تا هزار و سیصد و پنجاه و هفت - 370 اسلاید       ايران نه تنها مطالبات خود را نگرفت بلكه 141 ميليون ليره غرامت پرداخت كنسرسيوم از آخرين پيشنهادي كه به مصدق شد نيز عقب تر رفت -درآمد نفت 50 -50 بين ايران و كنسرسيوم تقسيم مي شد برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تاریخ تحول دولت در اسلام - 239 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاریخ تحول دولت در اسلام - 239 اسلاید       دولت اسلامی چیست؟ دولت در جهان اسلام متفاوت است با دولت در  اسلام.  اولی : هر دولتی در پهنه جهان اسلام به هر شکل و عقیده به ظهور رسید  دومی: دولت برخاسته از اسلام است و بین واقعیت خارجی ان ونوع آرمانی آن فاصله نیست برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت معنا و مفهوم یسم ها - 65 اسلاید

دانلود پاورپوینت معنا و مفهوم یسم ها - 65 اسلاید         آنارشیسم: در لغت یونانی به معنای حكومت است و آنارشی یعنی بدون حكومت. لذا در مسلك آنارشیسم حكومت را موجب مصائب و بدبختی های مردم می داند. و بنیاد آنارشیسم بر دشمنی با دولت می باشد. البته مخالف هرج و مرج هم هستند، اما به نظام و حكومتی فكر می كنند كه بر اساس همكاری آزاده پدید آید. و پیشوای آنارشیسم جدید پیرژوزف پرودون" (23) فرانسوی (اوایل قرن 19 م.) می باشد. برای دانلود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت اقتصاد سیاسی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت اقتصاد سیاسی - 17 اسلاید     نخستین بار، اصطلاح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) عنوان گردید و سپس مورد بحث علمای کلاسیک اقتصاد نظیر پتی و کنه ،آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و سی قرار گرفت..براي اولين بار واژه اقتصاد سياسي در اوايل قرن 17 ميلادي به وجود آمد. يک نويسنده فرانسوي به نام آنتون دمونکرتين کتابي تحت اين عنوان نوشت که رساله اي در اقتصاد سياسي بود. در واقع اولين بار لفظ اقتصاد سياسي آنجا پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مهمترین مسائل سیاسی ایران و منطقه - 76 اسلاید

دانلود پاورپوینت مهمترین مسائل سیاسی ایران و منطقه - 76 اسلاید     برهان غلیون (متولد ۱۹۴۵ در حمص) از اندیشمندان سوري و استاد علوم سیاسی و مدیر مرکز مطالعات شرق معاصر در دانشگاه سوربون فرانسه است. وي همسري فرانسوي دارد/ غلیون دانش‌آموخته رشته فلسفه و علوم اجتماعی از دانشگاه دمشق است. او از شاخص‌ترین مخالفان بشار اسد به شمار می‌آید. غلیون در ۲۹ آوریل 2011به عنوان رئیس شوراي انتقالی سوريه که در آنكارا پایتخت تركيه  تشکیل شد انتخا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت معنای واژه ولی در فرهنگ خلفا - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت معنای واژه ولی در فرهنگ خلفا - 28 اسلاید     خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وُلِّي فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال: إني قد وُلِّيت عليكم، ولولا رجائي أن أكون خيركم لكم، وأقواكم عليكم، وأشدكم اضطلاعاً بما ينوب من مهم أمركم، ما توليت ذلك منكم... برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مجلس خبرگان - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت مجلس خبرگان - 9 اسلاید       مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه(رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد.بر سر اینکه ولی فقیه را مردم باید انتخاب کنند یا مجلس خبرگان من ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ویژگی ها و اهمیت انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم - 59 اسلاید

دانلود پاورپوینت ویژگی ها و اهمیت انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم - 59 اسلاید     دولتی‌ها ترجیح می‌دهند نام کاندیدای خود را اعلام نکنند و به نظر می‌رسد از متمرکز شدن همه رقبا روی تحرکات مشایی راضی هستند. آن‌ها در رسانه‌های خود نیز به شدت، اظهارات و اقدامات اسفندیار کابینه را برجسته می‌کنند، اما این احتمال وجود دارد که با سرگرم شدن اصولگرایان به اقدامات مشایی، دولتی‌ها بتوانند با فراغ بال گزینه اصلی خود را مهیای حضور در انتخابات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري - 28 اسلاید     در رابطه با اسلام و طرح اين سوال كه آيا اسلام داراي نظام اقتصادي مخصوص به خود مي باشد،اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد. برخي‌ اقتصاد اسلامي‌ را همان‌ احكام‌ و قوانين‌ اقتصادي‌اي‌ مي‌دانند كه‌ در كتب‌ فقهي‌ چون‌ "مضاربه"، "مساقات"، "مزارعه"،""اجاره‌" و "جعاله‌”و... وجود دارد و برخي‌ چون‌ "آيت ا... سيد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت نظر اميرمؤمنان در باره خلفا - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظر اميرمؤمنان در باره خلفا - 9 اسلاید     در دستوراتى كه دادم نيك بنگر كه همانا اين دين در دست بدكاران اسير گشته بود، كه با نام دين به هوا پرستى پرداخته، و دنياى خود را به دست مى‏آوردند برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 52 اسلاید

دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 52 اسلاید     قدرت به معناي توانايي انجام دادن امور و نفوذ بر ديگران، جهت ايجاد تغيير مطلوب در رفتار آنها از مفاهيم بنيادين سياست بين الملل و سياست خارجي كشورهاست كه جهت بستر و زمينه بسياري از رخدادها و پديده ها تلقي مي شود. نكته بسيار مهم، بروز تحول در ماهيت و شكل قدرت است كه مورد توجه بسياري از نظريه پردازان روابط بين الملل قرار گرفته است. اين تغيير رويكرد متضمن بسط مفهوم قدرت و گسترش آن به ابعا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(4):