انواع پاورپوینت های آماده در تمام رشته ها و شاخه های علمی و غیرعلمی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید پاورپوینت ارزشمند گزارش بیهوشی - 13 اسلاید جزء لازم و ضروری مراقبت بیهوشی ¡شروع تجوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های ناحیه گردن  - 28 اسلاید&nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آسیب های شانه - 25 اسلاید بخش شانه شامل مفاصل زیراست : —مفصل شانه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت ارزشمند مسموميت با گاز منوكسيد كربن - 17 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مسموميت با گاز منوكسيد كربن - 17 اسلاید پاورپوینت ارزشمند مسموميت با گاز منوكسيد كربن - 17 اسلاید پاورپوینت ارزشمند مسموميت با گاز منوكسيد كربن - 17 اسلاید پاورپوینت ارزشمند مسموميت با گاز منوكسيد كربن - 17 اسلاید پاورپوینت ارزشمند مسموميت با گاز منوكسيد كربن - 17 اسلاید پاورپوینت ارزشمند مسموميت با گاز منوكسيد كربن - 17 اسلاید پاورپوینت ارزشمند مسموميت با گاز منوكسيد كربن - 17 اسلاید پاورپوینت ارزشمند مسموميت با گاز منوكسيد كربن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت ارزشمند آنفولانزا -12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنفولانزا  -12 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آنفولانزا  -12 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آنفولانزا  -12 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آنفولانزا  -12 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آنفولانزا  -12 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آنفولانزا  -12 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آنفولانزا  -12 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آنفولانزا  -12 اسلاید سه نوع  ویروس  A و Bو C عامل بیماری هستند. ویروس بر اساس هماگلوت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آئین نامه رفتار وپوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت آئین نامه رفتار وپوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور - 11 اسلاید         (1) دانشجو: فردی است که ازطریق ضوابط مؤسسات آموزش عالی و یا آزمون ورودی دانشگاهها پذیرفته شده ثبت نام کرده و در حال طی کردن سنوات آموزشی است. (2) دانشجوی بالینی: به دانشجویی اطلاق میگردد که تحت آموزش در محیطی بهداشتی، درمانی قرار دارد. (3) محیط آموزشی پژوهشی: محیطی است که هر فردی در آن با عنوان دانشجو در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی است.(مکان های اردویی ) مطا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاثیر ورزش بر استئوآرتريت - 41 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاثیر ورزش بر استئوآرتريت - 41 اسلاید         استئوآرتريت چندين مرحله دارد ودرد ممكن است در تمام مراحل ان وجود داشته باشد.ابتدا پوشش غضروفي هموار انتهاي استخوان نرم فرورفته وساييده ميشود ، انعطاف پذيري غضروف از بين مي رود و غضروف به آساني بر اثرآسيب يا كار بيش از اندازه صدمه مي بيند.بعد با گذشت زمان ممكن است بخش هاي بزرگي از غضروف كاملا ساييده شود. استخوان ها بدون اين ماده انعطاف پذير ضربه گيربه يكديگر ساييده ميش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مراحل اجرايي پايگاه تحقيقات جمعيتي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراحل اجرايي پايگاه تحقيقات جمعيتي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان - 10 اسلاید         üبر اساس دستورالعمل وزارتی ،اولين جلسه كميته راهبردي درتاريخ 21/10/83 با دعوت از NGOها و سازمانهای دولتی باهدف آشنايي باپروژه برگزار گردید. ü üدومين جلسه كميته راهبردي مورخ 12/11/83 باهدف تعيين منطقه تحت پوشش پايگاه وشناسايي الفباي ورود به جامعه تشكيل گرديد. ü üکمیته اجرایی به منظور پیشبرد اهداف پایگاه شکل گرفت. ü مطالب فوق تنها یک ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فوریتهای پزشکی در گروههای سالمندان - 84 اسلاید

دانلود پاورپوینت فوریتهای پزشکی در گروههای سالمندان - 84 اسلاید         •پیری کاهش تدریجی اعمال فیزیولوژیک به میزان وسیعی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. •بسیاری از نقصان هایی که معمولاً به پیری نسبت می دهند، بوسیله فاکتورهایی مانند نحوه زندگی، رژیم غذایی، رفتار یا محیط به وجود می آیند. •بعضی از نقصان های عملکردی ناشی از تغییرات معمول ناشی از سن هستند، ولی بسیاری از نقصان های دیگر در نتیجه تغییرات غیرعادی، به ویژه بیماری به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فوریتهای پزشکی در کودکان - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فوریتهای پزشکی در کودکان - 17 اسلاید         nصدمه مهم ترین علل قابل پیشگیری مرگ و میر در کودکان است nصدمه 40% علت مرگ و میر کودکان 1 تا 4 سال nبیش از 3 برابر ناهنجاری های مادرزادی n70% زیر 19 سال  (ضربه) nغرق شدگی بین صدمات غیر عمدی رتبه ی دوم n 10% مرگ و میر ناشی از  صدمه به علت آتش سوزی n85% آن، ناشی از استنشاق دود n40% مربوط به خفگی به دنبال انسداد راه هوایی زیر یکسال   مطالب فوق تنها ی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آناتومی استخوان های بدن - 48 اسلاید

دانلود پاورپوینت آناتومی استخوان های بدن - 48 اسلاید           فک تحتانی تنها استخوان متحرک صورت است که استخوانی است بزرگ و بصورت U می باشد. ناحیه سخت تری که دندان ها در مجاور آن قرار می گیرند تنه فک تحتانی می نامند. اگر فک تحتانی را از جمجمه حذف کنیم آنچه باقی می ماند کرانیوم نام دارد،ولی اغلب هر دو اصطلاح کرانیوم و اسکال بجای هم به کار می روند. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت لیستریوز گوسفند - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت لیستریوز گوسفند - 12 اسلاید         این بیماری در نیوزلند و آمریکا و و اروپا و استرالیا دیده شده است . لیستریوز بوسیله میکروبی به اسم لیستریا مونوسایتوژنز حادث می شود در ایالت ویکتوریا در کشور استرالیا جائیکه 120 همه گیری در خلال سالهای 1947 تا 1962 تشخیص داده شده ، میزان سقط جنین از 2 تا 20 درصد در یک همه گیری در modgee  در کشور استرالیا بوده است و در سال 1956 میزان سقط جنین به 16% رسیده است مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت گاستریت - 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت گاستریت - 43 اسلاید         ×علل گاستریت: ü اگزوژن:عفونت های باکتریال(استاف)،داروها(NSAIDS،آسپرین   سولفونامیدها،استروئیدها)خوردن اسیدیاقلیا،غذای محرک،اشعه،هلیکوباکترپیلو   ری،مصرف زیادالکل üآندوژن:بیماری های عفونی(حصبه،هپاتیت)،آلرژی،نمک های صفراوی وآنزیم های پانکراس،نارسایی تنفسی وکلیوی،سپسیس،ترومای سخت،همراه بابیماری های اتوایمیون(autoimmune)،آنمی پرنی شیوز مطالب ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت لیستریوز گوسفند - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت لیستریوز گوسفند - 12 اسلاید         این بیماری در نیوزلند و آمریکا و و اروپا و استرالیا دیده شده است . لیستریوز بوسیله میکروبی به اسم لیستریا مونوسایتوژنز حادث می شود در ایالت ویکتوریا در کشور استرالیا جائیکه 120 همه گیری در خلال سالهای 1947 تا 1962 تشخیص داده شده ، میزان سقط جنین از 2 تا 20 درصد در یک همه گیری در modgee  در کشور استرالیا بوده است و در سال 1956 میزان سقط جنین به 16% رسیده است مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تالسمی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت تالسمی - 10 اسلاید           •تالاسمی نوعی کم خونی ارثی و ژنتیکی است که به علت اشکال در ساخت زنجیره‌های پروتئینی هموگلوبین بوجود می‌آید متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری ای دی اچ دی - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت بیماری ای دی اچ دی - 32 اسلاید           1)وجود 6 مورد یا بیشتر از نشانه های عدم توجه یه مدت 6 ماه و باشدتی که باسطح رشد کودک همخوانی نداشته باشدو غیر ا نطباقی محسوب شود. عدم توجه:   الف) توجه نکردن به جزئیات یا بی دقتی در انجان تکالیف درسی و وظایف روزمره   ب)مشکل داشتن از جهت حفظ توجه و ت مرکز هنگام انجام تکالیف یا بازی   ج)گوش ندادن به حرف طرف مقابل   د)دنبال نکردن آم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت كدگذاري سقطها - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت كدگذاري سقطها - 17 اسلاید         تقسيم بندي :    بر اساس  علت :       الف. سقط خودبخود(Spontaneous Abortion) : فرآيند دفع خودبخود آغاز مي شود   ب. سقط تحريکي (Induced Abortion) : شروع سقط با دخالت آغاز مي شود .   سقط therapeutic : در موارد :خطر حاملگي براي سلامتي مادر،جنين با ناهنجاري شديد، حاملگي حاصل از rape يا زنا با محارم سقط elective :  به درخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت كبد - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت كبد - 23 اسلاید         nآلبومين سرم    كاهش آن ناتوانايي كبد در ساخت پروتئين n زمان پروترومبين    براي بررسي توانايي سنتز فاكتورهاي انعقادي توسط كبد .... PT طولاني مي شود nبيلي روبين سرم 0/2-1mg/dl nآلكا لين فسفاتاز    در انسداد ناشي از سنگ ، سرطان و آبسه كبد بالا مي رود nAST و ALT( (SGPT, SGOT در نكروز كبد بالا مي رود nگاما گلوتاميل ترانسف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری پارکینسون - 58 اسلاید

دانلود پاورپوینت بیماری پارکینسون - 58 اسلاید         •بیماری پارکینسون یک بیماری پیش رونده کاهش نورونی                                است که در نتیجه مرگ سلول های حاوی دوپامین در ناحیه             &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی ها و شوک - 48 اسلاید

دانلود پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی ها و شوک - 48 اسلاید           برون ده قلبی: }حجم ضربه ای: (Stork Volume): } قلب در هر ضربان cc70 خون از خود خارج می کند.   }ضربان قلب (تواتر)  Heart Rate )): } تواتر قلبی عبارتست از تعداد ضربان قلب (72) در دقیقه   }= 5040cc 72 x 70 =  Cardiac Output }BLOOD PRESSURE=SV*VR متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام به دو زبان فارسی و انگلیسی - 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام به دو زبان فارسی و انگلیسی - 43 اسلاید       vبررسی تعیین حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک های مورد استفاده و شناسایی مقاومت در باکتریها v vعدم نیاز به بررسی حساسیت در بعضی باکتریها üاسترپتوکوکوس پایوژنز vانجام تست در باکتریهایی که ژنهای مقاومت را کسب میکنند üانتروباکتریاسه üسودوموناس üاستافیلوکوکوس  üانتروکوکوس üاسترپتوکوکوس پنومونیه v متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت - 103 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت - 103 اسلاید         آیا استراتژی نظام سلامت ایران در راستای اهداف توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه است؟ -ضرورت اصلاح نظام سلامت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران چیست؟ -اهداف و محتوای اصلاح نظام سلامت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران چیست؟ -پیش نیازهای عمده برای اصلاح نظام سلامت شامل چه مواردی است؟ -ایران در کدام نسل از نسل های اصلاحات نظام سلامت به سر می برد؟ -آیا در ایران به بهبود ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت چرخه عفونت - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت چرخه عفونت - 22 اسلاید         •  •عفونت به دنبال حضور عوامل بیماری زا در داخل و  یا روی بدن ایجاد می گردد. •شش جزء چرخه عفونت عبارتند از: •یک میکرو ارگانیسم عامل •یک مخزن ارگانیسم •راهی برای خروج میکروارگانیسم از مخزن •راهی برای انتقال ارگانیسم از مخزن به میزبان •یک میزبان مستعد •روشی برای ورد ارگانیسم به بدن میزبان • متن فوق تنها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریز مغذی های مهم در کودکان - 52 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریز مغذی های مهم در کودکان - 52 اسلاید         •کمبود آهن که پیش ساز کم خونی فقر آهن است شایع ترین بیماری کمبود تغذیه ای است •در تمام نقاط دنیا کم خونی فقر آهن بین کودکان و زنان در سنین باروری شایع است. •مطابق گزارشات WHO 39 درصد کودکان زیر 5 سال،48 درصد کودکان 14-5 سال و 42 درصد زنان در کشورهای در حال توسعه مبتلا به آنمی فقر آهن هستند و کمبود آهن در نیمی از این جمعیت دیده می شود • متن فوق تن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مري - 62 اسلاید

دانلود پاورپوینت مري - 62 اسلاید         nكاهش ترشح بزاق  : خشكي دهان ، كاهش اشتها ، افزايش احتمال عفونت و اشكال در بلع nمري : كاهش پريستالتيسم و عدم كفايت LES nمعده : كاهش تحرك و تخليه ، كاهش ترشح اسيد  n روده كوچك : اختلال در جذب كربوهيدراتها و ويتامين D nروده بزرگ : يبوست مزمن متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آناتومی چشم - 163 اسلاید

دانلود پاورپوینت آناتومی چشم - 163 اسلاید         کره چشم در یک ساختمان استخوانی به نام اوربیت قرار گرفته حفره کاسه چشم (اوربیت) بصورت یک هرم چهار ضلعی است دیواره های داخلی اربیت در طرف راست و چپ موازی هستند و توسط بینی از هم جدا می شوند دیواره داخلی و خارجی با هم زاویه 45 درجه تشکیل می دهند حجم اربیت حدود 30 میلیمتر ( در بالغین) و کره چشم تنها یک پنجم آن را اشغال می کند اربیت مانند گلابی که عصب اپتیک ساقه آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری آنفولانزا - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت بیماری آنفولانزا - 10 اسلاید          اولین شاخص فعالیت آنفولانزا افزایش موارد بیماری تب دار تنفسی در اطفال است سپس بیماری شبه آنفولانزا در بالغین و در ادامه افزایش موارد بستری بیمارستانی با عوارض ریوی افزایش مرگ و میر ناشی از پنومونی یک شاخص اختصاصی شیوع آنفولانزا محسوب می شود     متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آنفلوآنزای نوع A به زبان انگلیسی و فارسی - پونزده اسلاید

دانلود پاورپوینت آنفلوآنزای نوع A به زبان انگلیسی و فارسی - پونزده اسلاید         •انتقال ازطریق سرفه، عطسه ، تخلیه ترشحات بینی و دهان •from 1 day before getting sick to 5 to 7 days after •خارج از بدن به مدت 2 تا 8 ساعت زنده می ماند. • دمای 75 تا 100 درجه سانتی گراد •مواد ضد عفونی کننده مانند هیدروژن پروکساید، بتادین و الکل از بین می روند • Available evidence suggests that transmission has been from ill humans to t ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آنزیم ها - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت آنزیم ها - 25 اسلاید         §ترکیباتی متشکل از پروتئین ها هستند که دارای بخش یا بخش های غیر پروتئینی نیز می باشند. § §در بیوشیمی آنزیم ها سرعت واکنش های بیوشیمیایی را تنظیم می کنند. § §در قدیم برای نامگذاری آنزیم ها پسوند آز به نام سوبسترای (ماده اولیه که آنزیم روز آن اثر می کند)  آنزیم افزوده می شد   مثال: 1- لیپاز 2-آمیلاز 3-فسفاتاز 4-پروتئاز متن ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آنزيم ها - 76 اسلاید

دانلود پاورپوینت آنزيم ها - 76 اسلاید         nترکيباتي پروتئيني هستند که به عنوان بيوکاتاليزور  برخي از واکنشهاي خاص بيو شيميايي بخش کوچکي از مواد غذايي را تشکيل مي دهند  و ممکن است باعث ايجاد اثرات مطلوب يا نامطلوب در ماده غذايي شوند   اين مواد با کاهش انرژي اکتيواسيون  باعث افزايش سرعت واکنش شده  و ممکن است پروتئين ساده بوده و يا داراي کوفاکتور هايي ازجمله حاوي يونهاي فلزي باشند . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیک ها - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیک ها - 26 اسلاید         داروهای ضد میکروبی با یکی از چند روش زیر اثر می گذارند : ١ - مهار سنتز ديواره سلولی ٢- مهار سنتز غشاء سلولی   ٣- آنتي بيوتيكهاي موثر در سيتوپلاسم   الف -مهار سنتز پروتئین ب – موثر بر  مسير متابوليسمي  ٤-  مهار سنتز اسید نوکلئیک متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ويروس آنفولانزا - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت ويروس آنفولانزا - 21 اسلاید         اصالتاً آنفولانزا به تب هايي که به صورت اپيدمي حاد به سرعت در انسان شيوع پيدا مي کند و توسط ارتوميکسوويروس ها ايجاد مي شوند اطلاق مي گردد. تحت تيپ هاي مختلفي از ويروس از دستگاه تنفس، گوارش و ترشحات چشمي گونه هاي زيادي از پرندگان جدا شده است. تيپ هاي ويروس بر اساس آنتي ژن هاي هماگلوتيناسيون و نورآمينيداز موجود در سطح ويروس ها طبقه بندي مي شوند. ويروس آنفولانزاي A بر اساس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کنترل بیماری ها در هنگام بروز بلایا - 67 اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل بیماری ها در هنگام بروز بلایا - 67 اسلاید       از 40 نوع بليه طبيعي 31 نوع در ايران يه ثبت رسيده است. طي 90 سال اخير بيش از 200000 نفر از هموطنان ما در اثر وقوع بلاياي طبيعي كشته شده اند كه از اين ميزان 76% بر اثر زلزله 6% ناشي از سيل و 18% عواقب ساير بلايا بوده است.متوسط خسارات مالي بلايا 1100ميليارد ريال برآورد شده ايت در حالي كه دربسياري از سالها خسارات بلايا بسيار فراتر از اين ارقام مي باشد. از 687 شهر كشور تنها 3% از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت آناتومی بدن انسان - 17 اسلاید         •عضلات قفسه سينه •عضلات شکمی •عضلات اندام فوقانی •عضلات اندام تحتانی •عضلات سر و گردن متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت عوامل شیمی درمانی و انتی بیوتیک ها - 62 اسلاید

دانلود پاورپوینت عوامل شیمی درمانی و انتی بیوتیک ها - 62 اسلاید         •`:پيش نياز ها                             •- دانشجويان پزشكي و... مي بايست با ساختارژنتیکی و بيوشيميائی سلولهاي پروكاريوت (باكتريها)آشنا شده باشند.             ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم اعصاب محیطی به زبان انگلیسی و فارسی - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیستم اعصاب محیطی به زبان انگلیسی و فارسی - 28 اسلاید         Øبه منظور متمایز ساختن مسیرهای انتقال اطلاعات از مراکز کنترلی سیستم اعصاب مرکزی را به دو بخش عمده تقسیم کرده اند: lسیستم اعصاب مرکزی(متشکل از مغز و نخاع) lسیستم اعصاب خارجی(متشکل از اعصاب جمع آوری کننده اطلاعات و انتقال دهنده فرامین ) Ø   اعصاب این سیستم خود به دو رده تقسیم می شوند : lSomatic: در ارتباط ارگانیسم با محیط خارجی اش دخیل هستند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن - 27 اسلاید       •خونريزي حاد                       •خونريزي مزمن •عفونت ها •كمبود Fe •كمبود ويتامين C •كمبود ويتامين B6 •كمبود ويتامين B12 •كمبود فوليك اسيد •كمبود پروتيين •كمبود مس متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کم خونی های تغذیه ایی - 58 اسلاید

دانلود پاورپوینت کم خونی های تغذیه ایی - 58 اسلاید         •اختلافی بین شهر و روستا وجود نداشت. •کم خونی بعد از 40 سالگی افزایش می یافت. •شیوع کم خونی فقر آهن با افزایش تعداد زایمان افزایش می یافت. •زنانی که گوشت کمتر می خوردند شیوع بالاتر کم خونی فقر اهن را نشان دادند. متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آنفلوآنزاي A - هفتاد اسلاید

دانلود پاورپوینت آنفلوآنزاي A - هفتاد اسلاید             بيماري شبه آنفلوانزا به طرز جالبي توسط بقراط (هيپوكرات) در سال 412 قبل از ميلاد توصيف شده است.   طغيان هاي شبه آنفلوانزا از سال 1173 بعد از ميلاد بطور واضحي توسط دكتر هيرش (Dr.Hirche) فهرست شده است.   31 عالم گيري احتمالي آنفلوانزا در جهان ثبت شده است . — متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت راهنمای برخورد با آنفلوانزای A - نوزده اسلاید

دانلود پاورپوینت راهنمای برخورد با آنفلوانزای A - نوزده اسلاید         •ویروس H1N1 ، یک زیر گونه جدید ویروس آنفلوانزای   A •علائم این بیماری مشابه آنفلوانزای فصلی انسانی : تب ، سرفه ، گلودرد ، سردرد ، لرز ، کوفتگی عضلانی ، در برخی افراد اسهال و استفراغ •راه انتقال •انتقال انسان به انسان •دوره سرایت پذیری بیماری: از یک روز پیش از بروز علائم تا 7 روز بعد از آغاز علائم بیماری •تماس نزدیک به این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - 38 اسلاید         ►1. تقويت جنبه هاي فرهنگي، دینی و اسلامی دانشجويان ►2. افزايش مشاركت مردم در توسعه آموزش و پژوهش ►3. انطباق محتواي برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف آموزشي با نيازهاي جامعه ►4. بهبود شاخص هاي كيفي و كمي آموزش به ويژه در آموزش هاي كارشناسي ارشد و دکتری ►5. فراهم نمودن فرصت هاي يكسان براي دسترسي داوطلبان مستعد به آموزش ►6. توسعه وظايف و اختيارات هیأت هاي امناء دانشگاه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت بيماري تالاسمي - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت بيماري تالاسمي - 24 اسلاید         الف- مكانيسم هاي ايجاد كم خوني 1- كاهش توليد:  مثل اختلالات تغذيه اي ، آني آپلاستيك ، تالاسمي ، آنمي سلول داسي شكل و.. 2- افزايش هموليز:  مثل اختلالات سيستم ايمني 3- از دست دادن خون: مثل انواع خونريزي ها   ب- علل ايجاد كم خوني   1- اختلالات تغذيه اي مثال: كمبود آهن (شايعترين علت كم خوني) ، كمبود روي ، كمبود ويتامين ها (بويژه B12 , B9 ) و.. 2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سلسله تک سلولیها - 60 اسلاید

دانلود پاورپوینت سلسله تک سلولیها - 60 اسلاید         ¨در سال 1969 ،  , Robert H. Whittaker سیستم معروف به پنج سلسله ای رده بندی را کشف کرد و فقط در یوکاریوتهای تک یاخته ای Protista را قرار داد. در حال حاضر برخی از چند سلولیها مانند جلبکها و قارچها که ، قبلا با گیاهان طبقه بندی می شده ، در بریتانیا جزء Protista قرار می گیرند زیرا آنها معتقد بودند که بیشتر خصلت تک سلولی بودن اهمیت دارد تا شکل که به گیاهان واقعی و ی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تک یاخته های روده ای و تناسلی - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت تک یاخته های روده ای و تناسلی - 28 اسلاید         n فارغ از گروه هایی که زندگی آزاد دارند ، بیش از 20 گونه تک یاخته متعلق به شاخه های مختلف در دستگاه گوارش و اعضای تناسلی انسان مشاهده می شوند. انسان برای برخی از آنها میزبان طبیعی و برای گروهی دیگر میزبان اتفاقی محسوب می شود. n بعضی از آنها میزبان خود کاملاً بیماریزا بوده ، تعدادی موجب اختلالات خفیف و گروهی هم زندگی همسفره را انتخاب نمودند . به استنثای تریکوموناس واژی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(12):