مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها - 43 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها - 43 اسلاید پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها پول شما و زندگی شما http://shidoon.sellfile.ir/ ارايه ها برای کميتهايي مورد استفاده قرار می گيرند که قرار است بر روی انها عمليات يکسانی انجام گيرد اينگونه کميتها معمولاً به صورت متغيرهای انديس دار نشان داده می شوند پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها در زبان های برنامه نو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار - 47 اسلاید پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار پاورپوینت ارزشمند متغیرهای اندیس‌دار یا زیرنویس‌دار دستور اعلام متغیر اندی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت متغيرها - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت متغيرها - 9 اسلاید         جمع آوري اطلاعات دريك مطالعه در حقيقت اندازه‌گيري وثبت حالات يا مقاديرمختلف متغيرهاي آن مطالعه است. 2. متغير ابزار ونيروي انساني وبه عبارتي روش تحقيق را مشخص مي سازد. اعتبارتحقيق وابسته است به چگونگي انتخاب متغيرها ومقياس سنجش آنها .     4.در مراحل مختلف تدوين پرسشنامه , جمع آوري , توصيف وتحليل اطلاعات وارائه جدول ها ونمودارها متغيرها نقش اساسي دارند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت نسل جديد مراکز داده - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت نسل جديد مراکز داده - 30 اسلاید         wکاربران Twitter روزی 7 ترابایت اطلاعات تولید می کنند wبیش از 2 پتا بایت در سال w000ر10 سی دی در روز w5 میلیون فلاپی دیسک w300 گیگا بایت در مدتی که به صحبت من گوش می کنید متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل داده های کیفی - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل داده های کیفی - 27 اسلاید          در تحقيقي از 1000 مورد مرگ مردان بين سنين 45 تا 64 ساله، علل   مرگ همراه عادت سيگار كشيدن آنها ثبت شده است. پژوهشگر به دنبال پاسخ اين سوال است كه آيا براساس داده هاي   حاصل مي توان نتيجه گرفت كه رابطه اي بين علت مرگ و سيگار   كشيدن افراد وجود دارد يا نه؟ از داده هاي جدول زير براي آزمون اين ادعا كه علت مرگ مستقل   از سيگار كشيدن ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پارپوینت اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات - 40 اسلاید

دانلود پارپوینت اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات - 40 اسلاید           nاعتماد یا قابلیت تکرار: درجه ثبات بین تکرار اندازه گیری در شرایط یکنواخت را درجه اعتماد آن اندازه گیری گویند. nقابلیت اعتماد یک آزمون به این معنی است که در صورت تکرار، نتایج کاملا یکنواخت یا تقریبا یکنواخت بدست دهد. nقابلیت تکرار به معنای بالا بودن نسبت جوابهای صحیح به کل جوابهاست که با تعیین شاخصهای خام (Crude Index) و شاخص استحکام (Consistency Index) اندازه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت روش های نمونه گیری یک - 370 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش های نمونه گیری یک - 370 اسلاید           •2-1 تعریف نمونه گیری تصادفی ساده •2-2 انتخاب نمونه تصادفی ساده •2-3 ویژگی مهم نمونه گیری تصادفی بدون جایگذاری •2-4 تعاریف و نمادها •2-5 میانگین نمونه تصادفی ساده •2-6 واریانس میانگین نمونه •2-7 محاسبه واریانس میانگین نمونه •2-8 برآوردکننده نااریب •2-9 ضریب تصحیح برای جامعه متناهی •2-10 حدود اطمینان م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تعیین حجم نمونه - 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت تعیین حجم نمونه - 43 اسلاید           چند نمونه لازم است؟ " این اولین و (البته گاهی آخرین!) پرسش آماری است که پژوهشگران با آن مواجه‌اند. بسیاری از اوقات مناسب نبودن اندازه نمونه، از دلایل اصلی منتشر نشدن نتایج تحقیق می‌باشد زیرا حجم نمونه بر دقت و اعتبار نتایج پژوهش اثرگذار است.   در تعیین حجم نمونه فاکتورهای مختلفی از جمله  زمان ، بودجه طرح ، محدودیت‌های اجرایی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید           •اگر از يك جامعه ٧٠ ميليون نفري نمونه ‌ هاي ١ ٠٠٠ نفري بگيريم و ميانگين فشار خون سيستولي افراد هر نمونه را تعيين كنيم، اين ميانگين ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود. •اين ميانگين ها لزوماً با ميانگين كل جامعه ي ٧٠ ميليون نفري نيز برابر نيستند. اگر اين نمونه برداري را بار ها تكرار كنيم، مي ‌ توان براي اين ميانگين ها هم يك نمودار توزيع رسم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری - 27 اسلاید           nميزان نزديکی ارقام اندازه گيری شده يک کميت معلوم توسط يک شخص بخصوص و با يک دستگاه بخصوص در يک زمان نسبتاً کوتاه (کمیت معلوم می تواند مقدار متوسط باشد) n nقابليت تکرار متفاوت از دقت دستگاه است. مثلاً اگر صفحه مقياس وسيله ای جابجا شود دقت آن بهم می خورد (پیش خطا Bias) ولی قابليت تکرار آن ممکن است خوب باشد. مثال: برای ولتاژ معلوم 100 ولت مقادير 104 ، 102، 105، 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تعیین حجم نمونه - 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت تعیین حجم نمونه - 43 اسلاید           در پژوهش‌های بالینی، برای دستیابی به برآورد دقیق و قابل اعتماد حجم نمونه، لازم است در چارچوب طراحی تحقیق، آزمون آماری مناسبی برای فرضیات مورد نظر به کار گرفته شود. فرضیه مورد آزمون باید بیانگر اهداف مورد مطالعه باشد. گاهی در عمل مغایرت‌هایی بین اهداف مطالعه (فرضیه ها)، طرح مطالعه، تحلیل آماری (آماره آزمون) و محاسبه حجم نمونه دیده می‌شود. مسلما این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کاربرد آمار - 200 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاربرد آمار - 200 اسلاید           lکلیات lمطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده lطبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری lتوصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده lمبانی احتمال lتوابع احتمال گسسته lتوابع احتمال پیوسته lتوزیع نرمال                           &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آمار - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت آمار - 8 اسلاید           آمار در هدایت و اداره جامعه، بهره گیری درست از امکانات جامعه، شناخت فرصت‌ها و استفاده از آن، پرهیز از ریسک‌ها و خطرهایی که هست و تلاش برای این که با هزینه کمتر بتوان دستاورد بیشتری در جامعه داشت، نقش مهمی دارد.    در دهه‌های اخیر استفاده صحیح از این علم نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه بسیاری از کشورها ایفا کرده است.  اما متأسفانه در ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین آمار - 90 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین آمار - 90 اسلاید           این روش بر مبنای حداقل خمیدگی در درونیابی است (Minimum Curvature Surface) که همواری‌سازی یا نرم شدن تغییرات از ویژگی‌های آن است. بدین معنا که واریانس نمونه‌های تخمین زده شده نسبت به نقاط واقعی تغییرات کمتری دارد برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت داده ها - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت داده ها - 31 اسلاید           پیوسته Continuous   sample data : اندازه گیری پدیده در یک زمان مشخص   pulse data  : مقدار تجمعی یک پدیده در یک فاصله زمانی مشخص - -گسسته Discrete برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آمار توصيفي - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت آمار توصيفي - 24 اسلاید           جمع آوری خلاصه کردن و طبقه بندی تجزیه و تحلیل اطلاعات کاربردها: توصیف وضع کنونی مقایسه وضع کنونی با گذشته مقایسه وضع خود با دیگران پیش بینی وضع آینده سنجش ارتباطات و اثرات یافتن نقاط قوت و ضعف برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مقياس هاس استيونز - 4 اسلاید

دانلود پاورپوینت مقياس هاس استيونز - 4 اسلاید           nاسمي : در اين مقياس اعداد در واقع كد هستند و ارزش رياضي ندارند. بديهي است امكان مقايسه وجود نداردو صرفا نشانگر يك دسته يا گروه هستند.مثل متغير جنسيت كه داراي مقياس اسمي است. n  ترتيبي :در اين مقياس نيز اعداد كد هستند و ارزش رياضي ندارند اما اين خاصيت وجود دارد كه مي توان آنها را مقايسه نمود.مثل متغير تحصيلات كه داراي مقياس ترتيبي است. n  فاصله اي و ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آمار تحليلي - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت آمار تحليلي - 40 اسلاید           •بسياري از شاخص‌هاي «كمي» و «پيوسته» در ساده‌ترين حالت، توزيع نرمال دارند، اما عوامل مختلفي باعث پيچيدگي توزيع فراواني شاخص‌ها و لذا فاصله گرفتن آن‌ها از حالت نرمال مي‌شوند. اهميت توزيع نرمال: بسياري از روش‌هاي دقيق مقايسه آماري، براي  داده‌هايي كه از اين توزيع برخوردار باشند به كار مي‌رون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل داده ها - 80 اسلاید

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل داده ها - 80 اسلاید           —داده ها به دقت جمع آوری و ثبت شود —داده های گردآوری شده را بازبینی كنیم —خطاهای احتمالی را اصلاح كنیم —اگر تعدادی از پرسش ها بدون پاسخ مانده است باید تكمیل شود —اگر پاسخ سئوال ها با یكدیگر همخوانی ندارند میبایست علت روشن شده و پرسشنامه اصلاح گردد. —     پس از در دست داشتن داده هاي صحيح و با كيفيت بهره گيري از آمار و اقدام به تجزيه و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت - 306 اسلاید

دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت - 306 اسلاید           اگر در مقیاس ترتیبی ، فاصله بین اعداد یا طبقات از یک نظم خاصی پیروی نماید ( فواصل یکسان باشند) محققان از مقیاس فاصله ای برای اندازه گیری متغیرها استفاده می نمایند برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آمار و روش تحقیق در رشته های علوم پزشکی - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت آمار و روش تحقیق در رشته های علوم پزشکی - 28 اسلاید           مي توان پیشامدهای یک آزمایش تصادفی را به جاي اينكه با حالت و وضعیت شان نشان دهیم، با یک مقدار عددی نمايش دهيم. براي اين كار روي فضاي نمونه متغيرهاي تصادفي را تعريف مي‌كنيم و به کمک آنها بیان توصیفی پیشامدها را به مقادیر عددی تبدیل می نماييم. مثال: جنسيت سه نوزاد هنگام تولد را يك آزمايش تصادفي در نظر بگيريد. فضای نمونه آن شامل       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت موارد استفاده آمارو نرم افزارهای مربوطه در آزمایشگاه - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت موارد استفاده آمارو نرم افزارهای مربوطه در آزمایشگاه - 25 اسلاید           جهت انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه غالبا از یک نمونه با مقادیر مشخص از آنالیتهای مورد نیاز (نمونه کنترل) استفاده می شود:     1- سرم کنترل: Randox و ...   _ بصورت تجاری موجود هستند    _ مقادیر هر آنالیت بصورت میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند   _ با اطمینان بیشتری می توان با آنها کار کرد   _ براحتی تهیه شده و معمولا قیمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها - 15 اسلاید           nاگر ماتریس مقایسات زوجی سازگار باشد آنگاه بردار وزن حاصل از 4 روش یکسان خواهد بود. در این شرایط بردار وزن از نرمالیزه کردن هر یک از ستونها بدست می آید. nماتریس سازگار ماتریسی است که رابطه زیر برای هرسه عضو دلخواه آن برقرار باشد: aij: ارجحیت عنصر ردیف i ام بر عنصر ستون j ام aik*akj=aij  برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فنون جمع آوری داده ها - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت فنون جمع آوری داده ها - 25 اسلاید           nاولیه : زمانی که محقق ابتدا داده ها را جمع آوری می نماید. منابع آن شامل : معاینات بالینی ، مصاحبه ها ، مشاهده و .... فواید : حداقل خطای اندازه گیری را دارد، متناسب با اهداف تحقیق است  معایب : هزینه بالا ، دشوار بودن   nثانویه : زمانی که داده ها توسط دیگران و برای سایر استفاده ها جمع آوری گردیده اند. منابع آن شامل : مدارک شخصی ( پزشکی / پرسنلی) ،& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت برخي از آزمونهای آماری - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت برخي از آزمونهای آماری - 15 اسلاید         vآزمون آماری میانگین جمعیت در توزیع نرمال هنگامی که واریانس نامعلوم است vآزمون آماری نسبت در جامعه vآزمون آماری مقایسه میانگین دو جمعیت نرمال در دو حالت واریانس معلوم و واریانس نامعلوم vآزمون زوجی برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در پژوهش با تاکید بر SPSS - سیصد و سی و پنج اسلاید

دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در پژوهش با تاکید بر SPSS - سیصد و سی و پنج اسلاید         5- نوار پيمايش پنجره درنوارهاي افقي وعمودي كه در جهت هاي راست وپائين صفحه ويرايشگر داده ها قرار دارند ، مثلثهاي كوچكي ديده ميشود كه با حركت دادن موشواره روي آنها مي توان داده ها را حركت داد وقسمتهاي مورد نظر را روي صفحه نمايش مشاهده نمود . برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت پایگاه اطلاعات آماری کشور - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت پایگاه اطلاعات آماری کشور - 24 اسلاید         .3وظايف و مسووليت‌ها –مركز آمار ايران •مديريت  پايگاه اطلاعات آماري كشور •توسعه كمي و كيفي  پايگاه اطلاعات آماري كشور •شناسايي و تعريف كدهاي ملي اشخاص حقيقي و حقوقي •... –سازمان‌هاي توليدكننده آمار و اطلاعات •اصلاح و تكميل پايگاه‌هاي داده متناسب با استاندارد  پايگاه اطلاعات آماري كشور به منظور يك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها - 24 اسلاید           •استفاده از ملاكها و اصولي كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت بيان كرده و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي كند، شاخــــص نام مي گيرد. • شاخصها معمولاً از نظريه ها، نگرشها و يا موقعيتها سرچشمه مي گيرند و مانند علائمي كه مسير را مشخص مي كند، مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. معمولاً براي اطمينان از نتيجه گيريها و نشان دادن شرايط و اوضاع  بيش از يك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کاربرد آمار - 200 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاربرد آمار - 200 اسلاید           l کلیات l مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده l طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری l توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده l مبانی احتمال l توابع احتمال گسسته l توابع احتمال پیوسته l توزیع نرمال                                           & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شاخصهای ملی سلامت - 480 اسلاید

دانلود پاورپوینت شاخصهای ملی سلامت - 480 اسلاید           میزانهای مرگ و میر l میزان مرگ ومیرکودکان زیر 5 سال به تفکیک جنس l میزان مرگ اطفال زیر یکسال بر حسب جنس l میزان مرگ خام l MMR در هزار تولد زنده l میزان مرگ ومیر نوزادان ( تا 28 روز) l مرگ بزرگسالان (احتمال مرگ در سال برای گروه سنی 59-15سال درهزار) l میزان مرده زایی l پوشش ثبت موارد مرگ برای آخرین سالی که برآورد شده است . برای دانلود کل پاپورپوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انواع نمودارها و جداول آماري - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت انواع نمودارها و جداول آماري - 23 اسلاید           •از گذاشتن خطوط اضافه در جدول خود داري فرماييد •از تكرار علائمي مانند % تا حد امكان خودداري فرماييد •حتماً بالاي جدول عنوان كامل و در زير جدول در صورت نياز توضيحات مبسوطي بنويسيد كه خواننده به صورت دقيق بتواند همه اعداد و نتايج مندرج در جدول را بفهمد.   برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دنباله ها یا تصاعدها در آمار - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت دنباله ها یا تصاعدها در آمار - 20 اسلاید           برای بدست آوردن یک جمله که فرمول آن را داریم کافیست به جای متغیر فرمول عدد(جمله)مورد نظر را قرار دهیم. مثال: جمله ی بیستم دنباله زیر را بدست آورید؟ a n= 2n+3 حل: کافیست عدد(جمله)20را به جای متغیر قرار دهیم. a 20= 2(20)+3=43 برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها - 21 اسلاید           vآموزش کاربرد شاخصهای آماری جهت توانمند ساختن پرسنل آمار جهت استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در بیمارستان ها v vمشارکت پرسنل آمار در تحقق ماده های 193 و 89 برنامه سوم و چهارم توسعه vآموزش جهت روشهای بدست آورن استاندارد و مبنا برای شاخصهای آماری vانتقال اهمیت اقلام آماری موجود در فرم های آماری با ذکر مشکلات آمار بیمارستانها با ارائه راهکار جهت رفع مشکلات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم - 34 اسلاید           › مقدمه › پایگاه داده تحلیلی › قابلیت های OLAP › بررسی مدل داده ای چند بعدی و رابطه ای › دسته بندی های OLAP › جمع بندی › برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت برخی آزمون های آماری - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت برخی آزمون های آماری - 15 اسلاید           q برخي از آزمونهای آماری v    آزمون آماری میانگین جمعیت در توزیع نرمال هنگامی که واریانس نامعلوم است v آزمون آماری نسبت در جامعه v آزمون آماری مقایسه میانگین دو جمعیت نرمال در دو حالت واریانس معلوم و واریانس نامعلوم v آزمون زوجی   برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی توزیع نرمال و تی - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی توزیع نرمال و تی - 25 اسلاید                 For normal curves with the same mean m ,the curves are centered at exactly the same position on the horizontal axis, but with different standard deviations s , the curves are in different shapes, i.e. the curve with the larger standard deviation is lower and spreads out farther, and the curve with lower standard deviation and the ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شاخصهای آماری در جمعیت شناسی سلامت - 82 اسلاید

دانلود پاورپوینت شاخصهای آماری در جمعیت شناسی سلامت - 82 اسلاید           •میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در ایران –تعداد مرگ ها در سال 82: 26000 نفر –جمعیت در سال 82: 68 میلیون نفر –میزان مرگ در سال: –26000/ 68000000 = 38/100,000/year   •میزان ها را معمولاً  در توانی از 10ضرب می کنند (100، 1000، 100000)   برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت روش های آماری و شاخصهای بهداشتی - 42 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش های آماری و شاخصهای بهداشتی - 42 اسلاید           .1صفت اسمی:نتیجه سنجش پاره ای ازخصوصیات چنان است که تنهامی توان براساس آن شیئی یا فردموردمطالعه رابه گروهی منتسب نمود(گروه خونی- جنس). ● .2صفت رتبه ای:درپاره ای ازمشاهدات می توان نتیجه سنجش یک خاصیت رابابیان رتبه فردیا شیئی دررابطه با سایرافرادبیان کردبدون آنکه بتوان فاصله دورتبه رامتمایزویانسبت اندازه بین آنهارا مشخص نمود (بیمارخفیف ، متوسط وشدید). ● .3صفت ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):