مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت توابع مجازي - 19 اسلاید

پاورپوینت توابع مجازي - 19 اسلاید پاورپوینت توابع مجازي  پاورپوینت توابع مجازي  پاورپوینت توابع مجازي  پاورپوینت توابع مجازي  پاورپوینت توابع مجازي  n مروري بر ارث بري n فرايند ايجاد كلاسهاي جديد از روي كلاسهاي موجود را ارث بري ميگويند. n تمام صفتها و رفتارهاي كلاس پايه به كلاس مشتق منتقل ميشود. n كلاس مشتق ميتواند علاوه بر صفات و رفتارهاي ارث برده شده، داراي صفات و رفتارهاي خاص خود نيز باش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه(جمع و تفریق رادیکال ها) - 7 اسلاید

پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه(جمع و تفریق رادیکال ها) - 7 اسلاید پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه(جمع و تفریق رادیکال ها)  پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه(جمع و تفریق رادیکال ها)  پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه(جمع و تفریق رادیکال ها)  پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه(جمع و تفریق رادیکال ها)  این فایل تنها حاوی تصاویر صفحات درس است شامل تصاویر متون نیز می شود. متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فصل 4 ریاضی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه (ریشه گیری) - 12 اسلاید

پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه (ریشه گیری) - 12 اسلاید پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه (ریشه گیری) پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه (ریشه گیری) پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه (ریشه گیری) پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه (ریشه گیری) این فایل تنها حاوی تصاویر صفحات درس است و تصاویر متون را نیز شامل می شود. متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان و ریشه (ریشه گیری)  است؛ برای دانلود کل پاورپ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان صحیح -7 اسلاید

پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان صحیح -7 اسلاید پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان صحیح پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان صحیح پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان صحیح پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان صحیح این فایل تنها حاوی تصاویر صفحات درس است و تصاویر متون را نیز شامل می شود. متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان صحیح است؛پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان صحیح برای دانلود کل پاورپوینت فصل 4 ریاضی نهم توان صحیح از لینک ز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت انتگرال گیری عددی - 35 اسلاید

پاورپوینت  انتگرال گیری عددی - 35 اسلاید پاورپوینت  انتگرال گیری عددی پاورپوینت  انتگرال گیری عددی پاورپوینت  انتگرال گیری عددی قواعد سیمپسون فرمولهای نیوتن ـ کوتس مبتنی بر چندجمله ای های درونیاب درجة دو و سه به قواعد سیمپسون معروفند   پاورپوینت  انتگرال گیری عددی   اولی، که مبتنی بر یک درجة دو است، به قاعده          سیمپسون و دیگری که مبتنی بر یک درجة سه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آشنايي با الگوريتم - 48 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با الگوريتم - 48 اسلاید پاورپوینت آشنايي با الگوريتم پاورپوینت آشنايي با الگوريتم پاورپوینت آشنايي با الگوريتم v تمرين 1ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه طول و عرض مستطيل را از ورودي دريافت  كرده محيط و مساحت آنرا محاسبه و چاپ كند. 2ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه شعاع دايره ‌ اي را از ورودي دريافت كرده، محيط و مساحت آنرا محاسبه و چاپ نمايد. 3ـ فلوچارتي رسم كنيد كه سه عدد Third , second, first را از ورودي دريافت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت پشته - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت پشته - 27 اسلاید         lتوابع  Add و Delete را از صف حلقوي بنويسيد؟(بخش 3-3) lاگر rear= 1 ,front=0 باشد شرط خالي و پر بودن صف حلقوي چيست؟ lبه سوال 3 از تمرينات بخش 3-3 پاسخ دهيد؟ lبرنامه نويسي: سوال 2 از بخش 3-4{ برنامه رانوشته و پرينت تحويل دهيد} مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم تجربی مبحث معادلات و نامعادلات گویا - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم تجربی مبحث معادلات و نامعادلات گویا - 21 اسلاید         برای تعیین علامت عبارت درجه اول به صورت زیر عمل می کنیم: ابتدا دسته معادله را حساب می کنیم. سپس جدول تعیین علامت را می کشیم. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ادوارد دمینگ - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت ادوارد دمینگ - 24  اسلاید           • دمينگ : تنها تلاش سخت كافي نيست. كاهش هزينه هم به تنهايي كافي نيست. مسئله عدم وجود  كارگرنیست مسئله در راس تشكيلات قرار گرفته است يعني مديريت. بايد سياستي براي كيفيت وجود داشته باشد. كيفيت در بالا ساخته مي شود. در هيات مديره . (انقلاب دمينگ . 1378 . ترجمه مركز آموزشي سازمان مديريت دولتي ) • مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود - 21 اسلاید              از طرف دیگر عنوان کردیم که روابط سینماتیک مذکور، تغییرشکل های بزرگ (تغییرمکان ها ، دوران ها و کرنش های بزرگ) را می توانند دقیقاً نمایش دهند. به عبارت دیگر این توصیفات سینماتیک در فرمول بندی های عنصری، بسیار عمومی می باشند. ولی، باید یادآوری شود که برای اینکه فرمول بندی یک عنصر برای یک پیش بینی خاص پاسخ (Special Response) قابل کاربرد باشد، لازم ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه دو مبحث زاویه بین دو وتر - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه دو مبحث زاویه بین دو وتر - 12 اسلاید         قضیه : هرگاه دو وتر AB و CD از دایره همدیگر را درون دایره در نقطه  M قطع کنند:   ( زاویه حاصل بین دو وتر برابر است با نصف مجموع کمان های روبرو به آن با کمان های محصور بین دو وتر )       مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت  هندسه - 14 اسلاید           دانلود پاورپوینت  هندسه - 14 اسلاید استدلال منطقی روش نتیجه‌گیری براساس «اصول منطقی» حاصل از «اندیشیدن» و «تفکر عقلانی» است؛ بنابراین هرگاه از استدلالی منطقی استفاده گردد؛ باید دلایل ارایه‌شده براساس اصول «درستی» اندیشه باشد که « منطق » نام می‌گیرد. بدیهی است در غیراین‌صورت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت معرفی عدد اعشاری - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرفی عدد اعشاری - 17 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت معرفی عدد اعشاری - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرفی عدد اعشاری - 15 اسلاید   متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کاربرد ریاضی در علوم مختلف - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاربرد ریاضی در علوم مختلف - 25 اسلاید         کاربرد ریاضیات در رشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی برجسته تر است. ریاضیات شعبه ای از علوم است که علمیت آن جنبه محض و خالص دارد پس از اقتصاد، مدیریت از ریاضیات در تحلیل مسائل خود استفاده های فراوانی می کند متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی - 190 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی - 190 اسلاید         nفصل یک   :  ماهیت فلسفه nفصل دو    :  روش جدید ریاضی nفصل سه   :  منطق نمادی nفصل چهار  : بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات nفصل پنج   :  فلسفه های ریاضی nفصل شش  :  ذوات ریاضی nفصل هفت  :  بحثی فلسفی در باب اصل موضوع انتخاب nفصل هشت :  آشنایی با اعداد اصلی nفصل نه&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضیات در شرق - 73 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضیات در شرق - 73 اسلاید       nدانشمندان هندی در زمینه جبر موفقیتهای زیادی بدست آوردند.قاعده حل معادله درجه 2 را تعمیم دادند،عددهای منفی و گنگ را وارد عمل کردند . برای مقادیر مجهول ، جمله ثابت معادله و توان ، علامتهایی قرار دادند. متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مرتب سازي مقايسه اي مرتب سازي خطي - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت مرتب سازي مقايسه اي مرتب سازي خطي - 33 اسلاید         l تاكنون چندين الگوريتم مرتب سازي را بررسي كرده ايم. در همه اين الگوريتمها،  اعضاي آرايه با هم مقايسه مي شوند. اين نوع الگوريتم ها را مقايسه اي مي گوييم. l   بهترين زمان اجراي الگوريتمهاي بررسي شده در بدترين حالت، n log n بوده است. – Quicksort, Mergesort, Heapsort l آيا مي توان الگوريتمي با زمان كمتر از n log n ارائه داد؟ l آيا روش ديگري غير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مختصات دکارتی استوانه ایی و کروی - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت مختصات دکارتی استوانه ایی و کروی - 44 اسلاید           مثال1: نقطه(2, π/4, π/3)  در مختصات کروی داده شده است. آن را در فضای 3-بعدی نمایش داده و مختصات دکارتی آن را بدست آورید. متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت وابستگی تابعی - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت وابستگی تابعی - 32 اسلاید           ¢ همانطور که جبر رابطه ای مبنای ریاضی زبان SQL بود، مفهوم ریاضی وابستگی ها نیز مبنای ریاضی بحث نرمال سازی (که در فصل بعدی شرح می دهیم) می باشد. وابستگی ها سه نوع می باشند. 1-وابستگی تابع ( FD ) که آنها را به طور کامل در این فصل شرح می دهیم.    2- وابستگی چند مقداری ( MVD ) 3- وابستگی پیوندی ( JD ) . ¢ وابستگی های MVD و   JD را د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری علمی - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری علمی - 13 اسلاید             §شبکه‌های ارتباطی تصميمگيری-علمی يک مجموعه کامل به قانون رياضی را عرضه ميکنند و از اين قوانين برای ساختن مبنا ی دانش سيستم‌ها (خبره) برای حوزه‌های نامعلوم که از اهميت مرکزی برخوردارند، استفاده می‌کنند. در اين مقاله ،چنين سيستم‌هايی سيستم‌های خبره تصميمگيری -علمی ناميده خواهند شد قوانين شبکه تصميم گيری -علمی از دو زمينه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مدل های رياضی - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدل های رياضی - 9 اسلاید           •مهندسی يعنی کاربرد علوم مختلف (رياضی، فيزيک) در حل مسائل کاربردی •مدل های رياضی برای پيش بينی رفتار يک سيستم •مدل های رياضی حالتی ساده شده و تقريبی از يک سيستم واقعی است که حاوی  راه حل برای بيان رفتار سيستم •فرضيات سبب ساده شدن مدل جهت حل مسئله می گردد •فرضيات بکار رفته بر ميزان دقت در پيش بينی مدل ويا انحراف مدل از حالت و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت برش گومری - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت برش  گومری - 20 اسلاید           روش دیگری برای حل مدلهای برنامه ریزی عدد صحیح است. زمانی  می توان از این روش استفاده کرد که  مقادیر سمت راست (bi )  و  ضرایب فنی(aij) همگی صحیحح باشند . در این روش به منظور  حل مدل  صفحات برشی استفاه می شود .   با استفاه از این صفحات ناحیه موجه به گونه ای برش داده می شود که اولاً نقطه غایی مورد نظر تبدیل به عدد صحیح گردد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تحليل خطی عناصر محدود صفحات و پوسته ها - 77 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحليل خطی عناصر محدود صفحات و پوسته ها - 77 اسلاید           ب- روش Ritz   روش عددی برای حل تقريبی معادلات ديفرانسيل   ويژگی: روی تابعک انرژی پتانسيل کلی عمل مي کند، نه روی معادله ديفرانسيل   روش حل:      1- انتخاب تابع آزمون      2- جايگذاری تابع آزمون به جای متغير حالت در تابعک انرژی پتانسيل کلی      3- اعمال شرط مانا بودن     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آموزش مجازی و رياضيات - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت آموزش مجازی و رياضيات - 32 اسلاید           تهيه و تدوين خودآموز 4مديريت فايل از راه دور (Upload,Download,Copy,Move,Del,Zip,Unzip,Create) 4فصل بندي و تهيه فهرست مطالب 4تنظيم زير نويس صفحات و لينك هاي مربوطه در متن 4تنظيم خودآزمايي ها و سوالات پايان فصول 4معرفي منابع و ارجاعات به آنها و تنظيم لينكهاي مربوطه 4تهيه ايندكس ( ابزار خودكار ) ولينك به متن 4تهيه فرهنگ اصطلاحات (Glossary ) 4تهيه پرسشهاي معم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت خوارزمی - 84 اسلاید

دانلود پاورپوینت خوارزمی - 84 اسلاید       اين دانشمندان بزرگ در سال 820 ـ م (زمان خلافت بني عباس در بغداد) در حدود بين سالهاي 200- 195 هجري كتابي بنام جبر و مقابله را نوشت كه در آن به هيچ وجه از حروف و علامات استفاده نشده بود ولي حل معادلات را بدو طريق كه ما امروز جمع جبري ـ عمل متشابه و نقل جمعي از يكطرف به طرف ديگر مي ناميم انجام مي داد. اگر نتوانيم محتواي اين كتاب را هنوز علم جبر جديد بناميم، از آنجا كه اساس اين كت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضیات پایه پیام نور لیدا فرخو - 381 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضیات پایه پیام نور لیدا فرخو - 381 اسلاید           مباحث کتاب برای نيل به اهداف کلی ،مباحث زير درشش فصل تدوين شده است.   فصل اول: نظريه مجموعه ها   که شامل  44 اسلايد می باشد .    فصل دوم: دستگاههای مختصات   که شامل  47 اسلايد می باشد. فصل سوم: رابطه وتابع   که شامل   69   اسلايد می باشد.   فصل چهارم: حد وپيوستگی توابع & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آناليز رياضي دو - 378 اسلاید

دانلود پاورپوینت آناليز رياضي دو - 378 اسلاید       üتعریف انتگرال بالائی و پائینی üتعریف انتگرال ریمان-استیلتیس üتعریف انتگرال ریمان üشرط ریمان برای انتگرالپذیری üخواص انتگرال üمثال از توابع ناپیوسته انتگرالپذیر üخاصیت خطی بودن انتگرالها üمشتق گیری از انتگرال برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت سی مثبت دو - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت سی مثبت دو - 9 اسلاید         مجموعه دستورالعمل هایی که مراحل انجام کاری را با زبانی دقیق و جزئیات کافی  بیان  کند  بطوری  که  ترتیب مراحل و شرط پایان عملیات مشخص شده باشد برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت روابط بین پاره خط ها - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت روابط بین پاره خط ها  - 11 اسلاید         پاره‌خط در هندسه به جزئی از خط گفته می‌شود که به دو نقطه انتهایی محدود شده، و تمامی نقاط مابین آندو را در بر بگیرد. در مورد چندضلعیها ، پاره‌خط را ضلع می‌نامند هرگاه که دو نقطهٔ انتهایی آن در حکم دو رأس مجاور چندضلعی باشد، و در غیر این صورت، به آن قطر گفته می‌شود. اگر AوB دو نقطه انتهایی پاره خطی باشند این پاره خط را با نماد AB نشان میدهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تاریخچه ریاضیات - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاریخچه ریاضیات - 22 اسلاید         در حدود ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد بود که قبایل بدوی “دوریایی” با ترک دژهای کوهستانی شمال برای دستیابی به قلمروهای مساعدتر در امتداد جنوب راهی شبه جزیره یونان شدند و متعاقب آن قبیله بزرگ آنها یعنی اسپارت را بنا کردند. بخش مهمی از سکنه قبلی برای حفظ جان خود ، به آسیای صغیر و جزایر یونانی دریای اژه گریختند و بعدها در آنجا مهاجرنشنهای تجاری یونانی را برپا کردند. در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت سی مثبت دو - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت سی مثبت دو - 7 اسلاید         مثال 2: برنامه بنویسید که بصورت تصادفی 10 عدد بین 0 تا 20 در خانه های حافظه قرار دهد . سپس از کاربر عددی را دریافت نماید و در آرایه به جستجوی آن عدد  بپردازد. در پایان نمایش دهد از عدد دریافتی  در کدام خانه های آرایه وجود دارد. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دنباله ها - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت دنباله ها - 20 اسلاید           برای بدست آوردن یک جمله که فرمول آن را داریم کافیست به جای متغیر فرمول عدد(جمله)مورد نظر را قرار دهیم. مثال: جمله ی بیستم دنباله زیر را بدست آورید؟ an= 2n+3 حل: کافیست عدد(جمله)20را به جای متغیر قرار دهیم. a20= 2(20)+3=43 برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت الگوریتم ها - 456 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوریتم ها - 456 اسلاید         در زندگي روزمره، انسان با مسائل مختلفي روبروست و براي هر كدام از اين مسائل (حل مشكلات) راه حلي و روشي را بر مي‌گزيند. مسائلی از قبيل راه رفتن، غذا خوردن، خوابيدن و غيره كه بشر تقريباً هر روز آنها را پيش روي خود دارد.   همه اين مسائل نياز به روشي براي حل كردن دارند مثلا راه رفتن بايد با ترتيب خاصي و مراحل معيني انجام شود. تا مسئله راه رفتن  براي  بش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تقارن - 29 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت تقارن - 29 اسلاید قابل ویرایش       دو نقطه A و A’ را نسبت به خط d قرینه ی یکدیگر گویند در صورتی که خط d عمود منصف پاره خط AA’ باشد. بنابراین برای پیدا کردن قرینه ی یک نقطه نسبت به یک خط کافی است از آن نقطه به خط عمودی رسم کنیم و آن را به اندازه خودش امتداد دهیم. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت الگوريتم غربال - 7 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت الگوريتم غربال - 7 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت اعداد طبیعی - 14 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت اعداد طبیعی - 14 اسلاید قابل ویرایش         §اعداد طبیعی برای شمارش بکار می روند. §مجموعه ی اعداد طبیعی از عدد یک شروع شده  و تا بی نهایت ادامه دارد. §این مجموعه با نمادN  نمایش داده می شود. § § §کوچکترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو ابتدا): عدد یک §بزرگترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو انتها):  تعریف نشده برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت عجایب ریاضی - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت عجایب ریاضی - 6 اسلاید           برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آموزش ریاضیات در زندگی روزمره - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت آموزش ریاضیات در زندگی روزمره - 25 اسلاید         کاربرد روابط بين اعداد و توابع و نتيجه گيريهاي منطقي در نوشتن الگوريتمها و برنامه نويسي کامپيوتري است . مفهوم تابع يکي از مهمترين مفاهيم رياضي است و در اصل تابع نوعي خاص از رابطه هاي بين دو مجموعه است . و با توجه به اين که دنباله ها هم حالت خاصي از تابع است – تابعي که دامنه آن مجموعه ي اعداد { . . . و 2 و 1 و 0 } است . دنباله هاي عددي در رياضي و کامپيوتر کاربرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انواع نمودارها و جداول آماري - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت انواع نمودارها و جداول آماري - 23 اسلاید         •از گذاشتن خطوط اضافه در جدول خود داري فرماييد •از تكرار علائمي مانند % تا حد امكان خودداري فرماييد •حتماً بالاي جدول عنوان كامل و در زير جدول در صورت نياز توضيحات مبسوطي بنويسيد كه خواننده به صورت دقيق بتواند همه اعداد و نتايج مندرج در جدول را بفهمد. برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت مثلثات در یک نگاه - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت مثلثات در یک نگاه - 19 اسلاید           برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت سوالات امتحان نهایی ریاضی سوم تجربی - 95 اسلاید

دانلود پاورپوینت سوالات امتحان نهایی ریاضی سوم تجربی - 95 اسلاید         احتمال این که رضا در کنکور قبول شود 0.6  و احتمال آن که علی در کنکور قبول شود 0.3 می باشد ، احتمال آن که حداقل یکی از آنها در کنکور قبول شود را بدست آورید. برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم راهنمایی - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی سوم راهنمایی - 11 اسلاید         .1اتومبيلي با سرعت 72 كيلومتر در ساعت مسافت بين دو شهر را در مدت 5 ساعت طي مي كند.با سرعت 60 كيلومتر در ساعت همين مسافت را در چه مدت مي پيمايد؟ برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تقارن - 29 اسلاید

دانلود پاورپوینت تقارن - 29 اسلاید         - تقارن نه فقط به عنوان یک مفهوم جالب و شگفت انگیز هندسی مورد توجه است ، بلکه وجود تقارن در ساختمان ملکولهای اجسام و بلورهای آن باعث می شود که دانشمندان بتوانند خواص این اجسام را به طور دقیق بررسی می کنند، اگر با کمی دقت به اطراف خود، به گیاهان، اجسام و موجودات نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شکل بیشتر آن ها متقارن است و همین متقارن بودن زیبایی خاصی به آن ها بخشیده اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات - 20 اسلاید           •این آماری که گرفته شده نتیجه می گیریم در ماه شهریور بیشترین تولید را داشته است . و در ماه مهر کمترین تولید را داشته 1250  قطعه که این کارگاه (کارخانه ) این ادوات را به کشورهای پکستانی ، هندوستان ، افغانستان ، ترکیه و خود ایران صادرات می کند برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(2):