مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود پاورپوینت فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت با سرعت ثابت - 35 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت با سرعت ثابت  - 35 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پیش دانشگاهی - سقوط آزاد - 32 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فیزیک پیش دانشگاهی - سقوط آزاد - 32 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پیش دانشگاهی - پرتاب در راستای قائم - 22 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فیزیک پیش دانشگاهی - پرتاب در راستای قائم - 22 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی - بردار - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی - بردار - 26 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیل پیش دانشگاهی ریاضی - بردارها - 43 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیل پیش دانشگاهی ریاضی - بردارها - 43 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی - بردار - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی - بردار - 26 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی - درخت - 30 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی - درخت - 30 اسلاید قابل ویرایش         1) در هر درخت مجموع مرتبه و اندازه همواره عددی فرد است. 2) در هر درخت حاصل ضرب مرتبه و اندازه همواره عددی زوج است. 3) هر درخت با حذف هر یال به گرافی ناهمبند تبدیل می شود. و اگر یک یال اضافه کنیم دور پدید می آید. " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی گسسته پیش دانشگاهی ریاضی - مقدمات گراف - 37 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت ریاضی گسسته پیش دانشگاهی ریاضی - مقدمات گراف  - 37 اسلاید قابل ویرایش         اولین مقاله درباره نظریه گراف توسط اویلر در سال 1732 تحت عنوان مساله پل های کوئینز برگ مطرح  شد گراف ها را در حل بسیاری از مسائل از قبیل طراحی مدارهای مختلف ترافیکی ، الکتریکی و...برای ساده کردن مسائل بسیار کاربرد دارد. " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 18 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 18 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 15 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 15 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 34 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 34 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دیفرانیسل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 21 اسلاد قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت دیفرانیسل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 21 اسلاد قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 21 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 21 اسلاید قابل ویرایش       " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 19 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - حد و پیوستگی - 19 اسلاید قابل ویرایش         در توابع نمایی در حالتی که توان ها یکسان است هر چه پایه بزرگتر باشد، رشد آن بیشتر است. در حالتی که توان به سمت   میل کند، حد آن هم ارز است با عبارت نمایی با پایه ی بزرگتر. " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - همسایگی متقارن محذوف - 14 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - همسایگی متقارن محذوف - 14 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - همسایگی متقارن - 12 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی - همسایگی متقارن - 12 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):