مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه سال چهارم مبحث ژنتیک - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه سال چهارم مبحث ژنتیک - 23 اسلاید         الف-تعریف: آنزیم باکتریایی که توالی خاصی از DNA به نام جایگاه تشخیص آنزیم را شناسایی می‌کند و DNA را در آن محل برش می‌دهد (پیوند فسفو دی استر بین نوکلئوتیدهای یک رشته از DNA را قطع می‌کند.) ب-نمونه کار آنزیم: تولید قطعات کوتاه تک رشته‌ای DNA در هر دو انتها که با یکدیگر مکمل هستند.  (انتهای چسبنده) و می‌توانند به هم متصل شوند. مطالب فوق ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زیست شناسی و آزمایشگاه پیش دانشگاهی تجربی فصل چهارم مبحث مثالي از تغيير گونه ها - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی و آزمایشگاه پیش دانشگاهی تجربی فصل چهارم مبحث مثالي از تغيير گونه ها - 7 اسلاید         •پرورش پروانه های روشن و تيره را در آزمايشگاه •علامت گذاری بال های آنها •رها کردن پروانه های تيره و روشن را در دو منطقه جنگلی مجزا در انگلستان. گرفتن مجدد  پروانه ها و بررسی آنها نتیجه: در جنگل های آلوده، در نزديکی برمينگهام (انگلستان) دو سوم پروانه های باقی مانده تيره رنگ هستند در جنگل های دورست (که دارای هوای پاک است) دو سوم پروانه ها به رنگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ارزیابی و مدیریت ریسک های بهداشت حرفه ای روش های ارزیابی ریسک - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارزیابی و مدیریت ریسک های بهداشت حرفه ای  روش های ارزیابی ریسک - 28 اسلاید             برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک پیش دانشگاهی - روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده - 23 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک پیش دانشگاهی - روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده - 23 اسلاید قابل ویرایش         پدیده‌ی تشدید: اگر فرکانس (یا دوره) نوسان‌دهنده با فرکانس (یا دوره) نوسان کننده برابر باشد، با گذشت زمان دامنه نوسان افزایش یافته و اصطلاحاً پدیده تشدید رخ می‌دهد. " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت نوسانی - 25 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک پیش دانشگاهی -  حرکت نوسانی - 25 اسلاید قابل ویرایش         نکته : دوره تناوب ( و فرکانس) هر نوسانگر به مشخصات فیزیکی نوسانگر (ساختمان نوسانگر )بستگی دارد .دامنه نوسان به مقدار تغییر شکل اولیه ی ایجاد شده در نوسانگر (انرژی اولیه داده شده به نوسانگر )بستگی دارد. " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت نوسانی - 58 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 3 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت نوسانی - 58 اسلاید قابل ویرایش         حرکت نوسانی ساده: هر حرکت رفت و برگشت بر روی یک پاره‌خط حول نقطه‌ای در وسط پاره‌خط (مرکز نوسان) را گویند. اندازه شتاب نیز متناسب با فاصله متحرک تامرکز نوسان می‌باشد. فاصله متحرک تا مرکز نوسان بعد حرکت نام دارد. " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی - تکانه اندازه حرکت - 24 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی - تکانه اندازه حرکت - 24 اسلاید قابل ویرایش         تست )شخصی به جرم kg 60  روی ارابه ای بدون اصطلاک با زمین به جرم KG 150 ایستاده و ارابه در راستای شمال-جنوب قرار دارد .اگر شخص با سرعت         1/5 به طرف شمال حرکت کند سرعت ارابه چند متر بر ثانیه و در چه جهتی خواهد بود؟ " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپیونت فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی - فصل دینامیک - 28 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپیونت فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی - فصل دینامیک - 28 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی - دینامیک در سطح شیبدار - 27 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی - دینامیک در سطح شیبدار - 27 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی - فصل دینامیک - 44 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی - فصل دینامیک - 44 اسلاید قابل ویرایش         برای حل مسائل دینامیک ابتدا بایستی نیروها را شناخته و در هر مسأله دیاگرام نیرو را رسم کنیم. سپس با استفاده از قوانین نیوتن روابط مربوط به آن مسأله را بنویسیم.   " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپیونت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت شتابدار ثابت - 21 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپیونت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت شتابدار ثابت  - 21 اسلاید قابل ویرایش         متحرکی با شتاب ثابت حرکت می کند. در 2 ثانیه اول 10 متر طی می کند و در 2 ثانیه ششم 130 متر را می رود اگر حرکتش باشتاب ثابت باشد، شتاب متحرک کدام گزینه است؟ 1)2/5 2)5 3)10 4)6 " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت یکنواخت - 17 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت یکنواخت - 17 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت با شتاب ثابت - 39 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت با شتاب ثابت - 39 اسلاید قابل ویرایش         اتومبیلی از حال سکون با شتاب ثابت شروع به حرکت کرده و در مدت 3 ثانیه سرعتش را به  می رساند. سپس 5 ثانیه با همین سرعت ثابت حرکت کرده و نهایتا ترمز کرده و در مدت 1/5 ثانیه می ایستد. شتاب و نوع حرکت در هر قسمت را یافته و نمودارهای مکان و سرعت و شتاب بر حسب زمان را رسم کنید. " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - نمودارها - 23 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - نمودارها - 23 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت با سرعت ثابت - 35 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت با سرعت ثابت  - 35 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت پرتابی - 28 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - حرکت پرتابی - 28 اسلاید قابل ویرایش           " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه ای و متوسط - 29 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 فیزیک پیش دانشگاهی - سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه ای و متوسط  - 29 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 5 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - آتشفشانها و فعالیت های آتشفشانی - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 5 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - آتشفشانها و فعالیت های آتشفشانی - 14 اسلاید         آتشفشان شکاف ها یا حفره هایی هستند که مواد آتشفشانی از آنها بیرون می ریزند . اگر مواد آتشفشانی تنها از یک مجرای اصلی بیرون بریزند در اطراف مجرای خروج مخروطی به وجود می آورند دهانه , دودکش , آشیانه یا اتاق ماگما  . " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 4 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - زمین لرزه - 8 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 4 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - زمین لرزه - 8 اسلاید قابل ویرایش         منشا زمین لرزه ( کانون و مرکز سطحی زمین لرزه ) کانون را می توان به سه گروه تقسیم کرد : -زمین لرزه های کم عمق ( عمق کانون کمتر از 70 کیلومتر ) --زمین لرزه های با عمق متوسط ( عمق کانون بین 70 تا 300 کیلومتر ) -زمین لرزه های عمیق ( عمق کانون بیش از 300 کیلومتر )   گروه لرزه    " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء "   برای دانلود کل پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - زمین ساخت ورقه ای - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - زمین ساخت ورقه ای - 35 اسلاید         خلاصه نظریه جابه جایی قاره ها: او معتقد به جابه جایی قاره ها بود . او معتقد به وجود قاره ای عظیم به نام پانگه آ بود که حدود 200میلیون سال پیش ،شروع به قطعه قطعه شدن کرد و سرانجام قاره های امروزی را به وجود آورد. قاره پانگه آ  به چند قاره تقسیم شد؟ قاره پانگه آ چند میلیون سال بعد به دو قاره بزرگ لورازیا و گندوانا تقسیم شد قاره لورازیا شامل امریکای شمالی،گرینلن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - 8 اسلاید         vکوه های اقیانوسی vآتشفشانهای اقیانوسی vلرزه شناسی اقیانوسها vنمونه بردارری از سنگهای اقیانوسی نظریه هری هس " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - زمین ساخت ورقه ای - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - زمین ساخت ورقه ای - 17 اسلاید          2- حرکات نزدیک شونده الف ) برخورد پوسته قاره ای به اقیانوسی ب ) برخورد پوسته اقیانوسی به اقیانوسی پ ) برخورد پوسته قاره ای به قاره ای " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 2 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - 7 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 2 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - 7 اسلاید قابل ویرایش         روش های مطالعه زمین: 1- روش مستقیم نمونه سنگ ها و ماگما میانبارها افیولیت ها 2- روش غیر مستقیم امواج لرزه ای میدان مغناطیسی نور ستارگان " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 2 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - ساختمان درونی زمین - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 2 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - ساختمان درونی زمین - 12 اسلاید         الف ) روش مطالعه مستقیم : میانبار ها ( کیمبرلیت ها ) افیولیت ب) روش مطالعه غیر مستقیم :   مطالعه سنگ های ماه , شهاب سنگ ها , طیف نور خورشید و ......  P   ,    S   امواج لرزه ای     " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 1 زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی - 9 اسلاید         •اجزای منظومه شمسی: 1- خورشید 2- سیارات 3- سیارک ها 4- قمر ها 5- دنباله دار ها 6- شهاب سنگ ها 7- شهاب ها " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 علوم زمین پیش دانشگاهی تجربی - جایگاه زمین در فضا - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 1 علوم زمین پیش دانشگاهی تجربی - جایگاه زمین در فضا - 20 اسلاید         منظومه شمسی شامل خورشید , هشت سیاره , سیارک ها ,قمر ها دنباله دارها و .......است که به دور مرکز کهکشان راه شیری در حرکت است . خورشید : نزدیک ترین ستاره به زمین است . 75% هیدروژن  و 23% هلیم دارد . منشا انرژی خورشید ؟ باد های خورشیدی شفق قطبی  " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - سرعت متوسط تولید و مصرف - 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - سرعت متوسط تولید و مصرف - 36 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - سرعت متوسط تولید و مصرف - 62 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - سرعت متوسط تولید و مصرف - 62 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - عوامل موثر بر سرعت واکنش - 29 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - عوامل موثر بر سرعت واکنش - 29 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - نظریه سینتیک - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - نظریه سینتیک - 20 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - شیمی و زندگی - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - شیمی و زندگی  - 16 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - سینتیک شیمیایی - 83 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی - سینتیک شیمیایی - 83 اسلاید قابل ویرایش         اطلاعاتی که سینتیک شیمیایی در اختیار می‎گذارد: * شرایط و چگونگی انجام واکنش‎های شیمیایی را در اختیار ما می‎گذارد. * سرعت انجام واکنش‎های شیمیایی را بررسی می‎کند. * عوامل مؤثر بر سرعت انجام واکنش‎های شیمیایی را بررسی می‎کند. " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 4 زیست شناسی پیش دانشگاهی - شواهد تغيير گونه ها - 11 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 4 زیست شناسی پیش دانشگاهی - شواهد تغيير گونه ها - 11 اسلاید قابل ویرایش         حلقه مفقوده در مواردي اطلاعات داروين براي اشکال  حد واسط بين گروه هاي بزرگ جانداران ناقص بود او به دليل در دست نداشتن سنگواره اين اشکال حدواسط را حلقة مفقوده ناميد    پس از داروين، بسياري از اين حلقه ها کشف شد. مثلاً، سنگوارةحلقه هاي بين ماهي ها و دوزيستان، حلقه هاي رابط خزندگان و پرندگان، و حلقه هاي بين خزندگان و پستانداران کشف شده است. .   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 4 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - مثالي از تغيير گونه ها - 8 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 4 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - مثالي از تغيير گونه ها - 8 اسلاید قابل ویرایش         پوشش سفيدرنگ خرس قطبي به او اين امکان را مي دهد که در محيط پوشيده از برف با موفقيت شکار کند و به بقاي خود ادامه دهد. چون داروين از منشأ گوناگوني افراد جمعيت ها و نيز از چگونگي انتقال صفات بين نسل ها اطلاع چنداني نداشت، نمي توانست ساز و کار انتخاب طبيعي را توضيح دهد، بنابراين نظرية لامارک، يعني«وراثتي بودن صفات اکتسابي» را پذيرفته بود   که این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 4 زیست شناسی پیش دانشگاهی - تغيير گونه ها و انتخاب طبيعی - 20 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 4 زیست شناسی پیش دانشگاهی - تغيير گونه ها و انتخاب طبيعی - 20 اسلاید قابل ویرایش         1)سهره هاي گياه خوار درختي،حشره خوار درختي،کاکتوس خوار زميني و...با وجود تفاوت در مواد غذايي شان همه بسيار شبيه سهره هاي امريکاي جنوبي اند 2) گياهان و جانوران جزاير گالاپاگوس و سواحل نزديک آمريکاي جنوبي بسيار شبيه هم بودند، وي در توجيه اين امر گفت اجداد گونه هاي امروزي گالاپاگوس در گذشته  بسياردور از آمريکاي جنوبي به اين جزاير مهاجرت کرده اند و سپس متناسب با مح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - تکوین جانداران پیچیده تر - 13 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - تکوین جانداران پیچیده تر - 13 اسلاید قابل ویرایش         (1 ميتو کندري ها،از خويشاوندان باکتري هاي بي هوازي مي باشند. (2 ژن هاي ميتو کندري ها با ژن هاي هسته ي يوکاريوت هاي اوليه تفاوت دارند. (3 اندازه و ساختار ريبوزوم هاي ميتو کندريايي و باکتري هاي هوازي متفاوت است (4 در يوکاريوت هاي اوليه ريبوزوم هاي شبکه آندوپلاسمي زبرو ميتو کندري ها مشابه هستند   رد گزينه 1: ميتو کندري ها،از خويشاوندان باکتري هاي هوازي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - گسترش حیات به خشکی - 14 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - گسترش حیات به خشکی - 14 اسلاید قابل ویرایش         ü ۷۰ ۳ ميليون سال پيش نخستين مهره داران ساکن خشکي شدند( دوزيستان اوليه) ü تغييرات ساختاري دوزيستان،براي زندگي در خشکي ü 1) داراشدن کيسه هاي هوايي مرطوب( شش )براي جذب اکسيژن از هوا ü 2) داراشدن دستگاه حرکتي استخواني،براي را ه رفتن ü دستگاه حرکتي پايه اي محکم براي حرکت در جهت عکس هستند ü جثة مهر ه داران بسيار بزرگ تر از حشرات بعلت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - سرآغاز زندگی -17 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - سرآغاز زندگی   -17 اسلاید قابل ویرایش         نيمة قرن بيستم ميلرمدل سوپ بنيادين راتست کرد گازهاي متان، آمونياک، هيدروژن و نيتروژن و بخار آب را در دستگاهي قرار داد  استفاده از جرقة الکتريکي( شبيه سازي رعد و برق) پس از چندروز آمينواسيدها،اسيدهاي چرب و کربوهيدرات ها در دستگاه پيدا کرد نکته: نبود اکسيژن در بين اين گازها و جود هيدروژن زياد  در هر مرحله از آزمايش، مولکول هاي پيچيده بيشتري شکل مي گير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - از ژن تا پروتئین - 59 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - از ژن تا پروتئین - 59 اسلاید قابل ویرایش         ب)اجزای دخیل در پروتئین‌سازی ـ رمزهای وراثتی (کدون‌ها) ـ mRNA ¬ آزمایشات نیرنبرگ و کشف رمزگان ژنتیک ـ tRNA ¬ ساختارهای دوبعدی و سه‌بعدی ـ rRNA ¬ شرکت در ساختار ربیوزو‌م‌ها ـ زیرواحدها و عملکرد " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پیش دانشگاهی - سطوح تنظيم بيان ژن - 14 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پیش دانشگاهی - سطوح تنظيم بيان ژن - 14 اسلاید قابل ویرایش         •اپران :ژنهاي پروکاريوتي مرتبط به همراه يک بخش تنظيمي در ساختاري بنام اپران سازماندهي مي شوند •بخش تنظيمي : بخشي از DNA است که بيان نمي شود وظيفة آن تنظيم بيان بخش ساختاري است •اپراتور : بين راه انداز و اولين ژن ساختاري واقع شده اگر چنانچه پروتئين تنظيمي(مهار کننده) به آن متصل شود رونويسي بدليل ايجاد مانع بر سر راه RNA پليمراز متوقف مي شود &bull ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - تنظیم بیان ژن - 31 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - تنظیم بیان ژن - 31 اسلاید قابل ویرایش         دانشمندان فرانسوی ارائه‌کننده الگوی اپران: ژاکوب ـ مونو 2- مهارکننده (پروتئین) الف ـ جنس: پروتئین اختصاصی (برای همان اپران) ب ـ نام دیگر: پروتئین تنظیم‌کننده، خاموش کننده اپران ج ـ نحوه تولید: رمزهای مهارکننده روی ژنی به نام ژن تنظیم‌کننده (نوعی ژن ساختاری) قرار دارد. د ـ عملکرد: خاموش کردن اپران در اثر متصل شدن به اپراتور و در نتیجه جلوگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پیش دانشگاهی - از ژن تا پروتئين - 39 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پیش دانشگاهی - از ژن تا پروتئين - 39 اسلاید قابل ویرایش         • يك نوع بيماري ارثي (از نوع اتوزومي مغلوب) که ژن آن روي کروموزوم شماره 3 انسان قرار دارد • علت نام گذاري : ( ادرار = uria و Alkapton = نام ديگر هموجينتسيک اسيد است ) • علت اصلي بيماري: جهش در ژن سازنده انزيم تجزيه کننده هموجنتيسيک اسيد ( هموجنتيسيک اسيد اکسيداز) است • علت ثانويي  بيماري: عدم وجود آنزيم تجزيه کننده هموجنتيسيک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 2 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - مهندسی ژنتیک در پزشکی - 25 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 2 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - مهندسی ژنتیک در پزشکی - 25 اسلاید قابل ویرایش         برخي از   بيماري ها بدليل عدم ساخت يک نوع پروتئين در بدن ايجاد مي شود،مثلاً: (1بيماري هموفيلي (2ديابت نوع I (3 برخی از انواع کم خوني(آنمي) (4 ناهنجاري هاي رشدي (5برخي بيماري هاي ويروسي (6 برخی از س رطان ها   " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء "   برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 2 زیست شناسی پیش دانشگاهی - مهندسی ژنتیک درکشاورزی و دامداری - 13 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 2 زیست شناسی پیش دانشگاهی - مهندسی ژنتیک درکشاورزی و دامداری - 13 اسلاید قابل ویرایش          1) يک پلازميد باکتريايي است. 2)عامل القا تومورهاي بزرگ ( بيماري گال ) در گياهان مثل توتون،گوجه فرنگي وسوياو... است   3)محققان ژن ايجاد کنندة تومور را از پلازميد Ti خارج مي کنند 4) ژن مورد نظر خودشان در Ti جايگزين آن مي کنند 5 ) بعنوان يک وکتور د ر گياهان عمل مي کند   " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فصل 2 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - مهندسی ژنتیک - 26 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل 2 زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی - مهندسی ژنتیک - 26 اسلاید قابل ویرایش         الف-تعریف: آنزیم باکتریایی که توالی خاصی از DNA به نام جایگاه تشخیص آنزیم را شناسایی می‌کند و DNA را در آن محل برش می‌دهد (پیوند فسفو دی استر بین نوکلئوتیدهای یک رشته از DNA را قطع می‌کند.) ب-نمونه کار آنزیم: تولید قطعات کوتاه تک رشته‌ای DNA در هر دو انتها که با یکدیگر مکمل هستند .   (انتهای چسبنده) و می‌توانند به هم متصل شوند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(2):