مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود پاورپوینت درس 3 فارسی عمومی پیش دنشگاهی - 51 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 3 فارسی عمومی پیش دنشگاهی - 51 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 2 فارسی عمومی پیش دانشگاهی - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 2 فارسی عمومی پیش دانشگاهی - 25 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 1 فارسی عمومی پیش دانشگاهی - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 1 فارسی عمومی پیش دانشگاهی - 27 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 7 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 7 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 18 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 8 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 8 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 21 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 6 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 6 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 21 اسلاید         چند نکته   بعد از جنگ صفین فردی از امام علی (ع) پرسید : « آیا به اراده ی خودم به جنگ آمدم یا بر اساس سنت قضا و قدر الهی » . امام فرمودند : « از هیچ تپه ای سرازیر نشدید یا بالا نرفتید مگر بر اساس تقدیر الهی اما در درون این تقدیر ،‌ اختیار انسان جاری است زیرا در غیر این صورت جزا و پاداش معنا ندارد .» سوالی که مطرح است این است که اگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 5 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 25 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت درس 5 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 25 اسلاید قابل ویرایش         قضا و قدر و اختیار انسان: - تقدیر به معنای اندازه گرفتن است . -قدر و قدَر به معنای اندازه هستند . -قضا به معنای به انجام رساندن ، پایان دادن ، حکم کردن و حتمیت بخشیدن است . -موجودات جهان از آن جهت که خداوند متعال حدود ، اندازه ، ویژگی ، موقعیت مکانی و زمانی آنها را تعیین می کند مقدَّر به تقدیر الهی هستند . " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 5 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 5 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 24 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دین و زندگی پیش دانشگاهی - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت دین و زندگی پیش دانشگاهی - 21 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 4 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 4 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 26 اسلاید         vقصد و نیت به مانند روح عمل است وشکل عمل نیز در حکم جسد و کالبد آن روح است. vرسول اکرم در اهمیت هدف و قصد گفته است نیت مومن برتر از عمل است. vنیت و قصد را حسن فاعلی خود عمل و شکل عمل را حسن فعلی می نامند. vدر نماز نیت نماز حسن فاعلی و آن را مطابق دستور خدا انجام دادن حسن فعلی است. " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 3 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 3 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 21 اسلاید         توحید و شرک  در جهان امروز : •توحید ، محور و روح زندگی دینی و شرک ، محور زندگی ضد دینی است . •اغلب مردم دنیا قبول دارند خالق جهان ، خدای یگانه است که جهان را تدبیر و اداره می کند اما آن را به دلایل زیر در زندگی خویش دخالت نمی دهند : 1- سرگرم شدن به امور دنیایی و بی توجهی به خدا و درک معنویت نیایش او vمعرفت به خداوند زمانی میوه می دهد که از مرحله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 3 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 3 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 20 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 1 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 1 دین و زندگی پیش دانشگاهی - 12 اسلاید         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 4 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی - 12 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت درس 4 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی - 12 اسلاید قابل ویرایش         نکته 1: می دانیم too خودش مفهوم جمله را منفی می کند. پس نباید قبل از آن جمله منفی باشد. به عبارت دیگر اگر قبل از نقطه چین منفی بود too جواب نیست.   He isn’t old enough to stay alone .   " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت گرامر درس 3 انگلیسی پیش دانشگاهی - 6 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت گرامر درس 3 انگلیسی پیش دانشگاهی - 6 اسلاید قابل ویرایش         الف ) موصولات   در سال دوم دبیرستان با گروهی از کلمات به نام موصول آشنا شدیم مثل who ، which ، whome ،... و نیز یاد گرفتیم که تمامی آنها وسط جمله می آیند و به جای اکثر آنها می توان از that به معنی که استفاده کرد این موصولات شامل دو گروه فاعلی و مفعولی می باشند " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی - 10 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی - 10 اسلاید قابل ویرایش         حالت دوم: اگر فعلی که بعد از ضمیر موصولی قرار دارد مجهول باشد برای کوتاه کردن آن باز هم ضمیر موصولی و فعل to be را حذف می کنیم.   My friend who/that was injured was taken to hospital.   My friend injured was taken to hospital.   " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت لغات درس 1 انگلیسی پیش دانشگاهی - 10 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت لغات درس 1 انگلیسی پیش دانشگاهی - 10 اسلاید قابل ویرایش         The database ………… you to access the sales figures in a number of ways. ( آزاد ریاضی 89 ) 1)allow                               2) let           &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت گرامر درس 2 انگلیسی پیش دانشگاهی - 5 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت گرامر درس 2 انگلیسی پیش دانشگاهی - 5 اسلاید قابل ویرایش         " مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 2 انگلیسی پیش دانشگاهی - 5 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت درس 2 انگلیسی پیش دانشگاهی - 5 اسلاید قابل ویرایش         نکته 1 : زمان فعل اول در قانون فعل دوم تاثیری ندارد. نکته 2 : بعد از فعل help هم می توان مصدر با to آورد هم مصدر بدون to . نکته 3 : اگر فعل make معنی ] وادار کردن [ بدهد فعل بعد از آن به صورت ساده اما اگر معنی ] ساختن [ بدهد فعل بعد از آن به صورت مصدر با to می آید. He made a house to live there .   He made his workers build a house. " منا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس 1 دین و زندگی پیش دانشگاهی، نیازمندی جهان به خدا در پیدایش - 23 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت درس 1 دین و زندگی پیش دانشگاهی، نیازمندی جهان به خدا در پیدایش - 23 اسلاید قابل ویرایش         vرابطه وجودی خدا با مخلوقات مانند رابطه ی پرتوهای نور با منبع آن است زیرا اگر نور خورشید نباشد پرتوها نیز وجود نخواهند داشت. vدر قرآن برای خدا عبارت غنی آمده است برای انسان و سایر مخلوقات عبارت فقیر ذکر شده است که این روابط هرگز تغییر نمی کند. " مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء " برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی پیش دانشگاهی مرور نیم سال اول - 8 اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت انگلیسی پیش دانشگاهی مرور نیم سال اول - 8 اسلاید قابل ویرایش         — core/involve/ efficient/extinction/ smoothly/ embarrassment/predict   No one exactly knows what led to the………….of dinosaurs. Instead focusing on details, we should get straight to the …………of problem. Parents should ………….their children more in making family decisions. My ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت گرامر درس اول زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت گرامر درس اول زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی - 12 اسلاید         شبه جملات قیدی   این شبه جملات شامل شش زیر گروه به شرح زیر هستند 1- شبه جملات قید زمان     2- قیدی دلیل    3- قیدی تضاد مقایسه 4- قیدی تضاد نقایسه    5- بیان هدف      6- تضاد غیر منتظره 1- شبه جملات قیدی زمان : نشان دهنده زمان وقوع فعل است و برای بیان آن از چهار کلمه ی زیر استفاده می ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت لغات درس اول زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت لغات درس اول زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی - 9 اسلاید           3. My grandfather hasn’t gone to school. …………, he is uneducated. ((آزاد انساني 89 1)Although    2) In other words  3) Whereas            4) In addition   We waited for the news with a(an) ……… sense of anxiety (worry). ((آزاد غير پزشكي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت گرامر درس اول زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت گرامر درس اول زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی - 10 اسلاید           Does Mary know whom ……… at the last party?               ((سراسری انسانی 88 1)they met                 2) they meet               ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی - 9 اسلاید           نکته 1 : اگر کاری, کار دیگری را قطع کند همزمانی محسوب می شود. نکته 2 : اگر جمله بعد از نقطه چین فعل استمراری داشت در اینصورت as یا while بهتر از when است. نکته 3 : while گاهی اوقات معنی ] موقع [ می دهد که در این صورت بلافاصله بعد از آن فعل ingدار می آید.          I had an accident while driving. نکته 4 : اگر در یکی از ج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):