مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده - 8 اسلاید

پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده - 8 اسلاید

پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده

پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده

پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده

پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده

نخستین بار آیزنبرگر، ‌هانتینگتون، ‌هات چینسون و سوآ در سال ۱۹۸۶ با انتشار مقاله‌اي در مجله روانشناسی کاربردي مفهوم حمایت ادراك‌شده از سوي سازمان را معرفی کردند. طبق تعریف آیزنبرگر و همکارانش کارکنان زمانی از سوي سازمان احساس حمایت می‌کنند که سازمان براي همکاري‌هایشان ارزش قائل شود و به رفاه آنها اهمیت دهد. با اینکه تعداد مطالعات انجام‌شده در این حوزه تا اواسط دهۀ نود اندك بود، ولی در سال‌هاي اخیر تعداد پژوهش‌ها در این زمینه افزایش یافته است.

 

آیزنبرگر و همکاران پیشنهاد کردند که حمایت سازمانی ادراک‌شده تحت تأثیر جنبه‌های مختلف نحوه رفتار سازمان با کارکنان خود قرار می‌گیرد. این جنبه‌ها شامل فراوانی، شدت و ارزیابی‌های معطوف به پاداش و تأیید، پرداخت، رتبه و جایگاه، غنی‌سازی شغلی و مشارکت در تصمیم‌گیری می‌باشند. همچنین خود حمایت سازمانی ادراک‌شده، کلیه سیاست‌های سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

آیزنبرگر و همکاران همچنین پیشنهاد دادند که اقدامات انجام‌شده به وسیله مدیران و سرپرستان نیز ممکن است در رشد و توسعه ادراک کارکنان از حمایت سازمانی مؤثر باشند. از طرف دیگر حمایت سازمانی ادراک‌شده برای مدیران و سازمان‌ها جذاب و مورد توجه است، به این دلیل که پدیده ارتباط نزدیکی با سطح بالاتر تعهد سازمانی کارکنان در قالب افزایش تلاش، حضور و همانندسازی با اهداف سازمان دارد و حتی به این دلیل که افزایش حمایت سازمانی ادراک‌شده شاید تکلیفی ساده برای مدیران باشد. تحقیقات نیز به خوبی ماهیت مستقل و متمایز حمایت سازمانی ادراک‌شده را از تعهد سازمانی مورد تأیید قرار داده اند.

 

عنصر پایه حمایت سازمانی ادراک‌شده، تعهد مبادله‌ای است که براساس آن وابستگی، تلاش و وفاداری به سازمان با پاداش اجتماعی و مادی روبه رو می‌گردد؛ به عبارت ساده‌تر همان طور که بیان شد، فرد در چنین شرایطی به این دلیل به سازمان خود تعهد دارد که به صورت مبادله‌ای سازمان از او حمایت می‌کند. برای مثال کارکنان ممکن است باور داشته باشند که مهارت‌های تخصصی در شغل آن‌ها در جای دیگر کمتر قابل کاربرد است و برای سازمان‌های دیگر ارزش کمتری قائل باشند. یا ممکن است فکر کنند که تغییرات شغلی مداوم سبب خواهد شد که دیگران آن‌ها را افرادی ناپایدار، بی‌ثبات و فاقد وفاداری در نظر بگیرند. از دیدگاه تعهد ‌مبادله‌ای، میزان دلبستگی به فعالیت‌های سازمانی را نیز می‌توان مانند هزینه¬ها، برحسب پاداش¬های اقتصادی مانند ارتقای مورد انتظار یا افزایش پرداخت تعریف کرد.

پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده

 

مبناي نظري حمایت سازمانی، نظریۀ تبادل اجتماعی است. طبق این نظریه، در روابط اجتماعی وقتی کسی در حق دیگري لطفی می‌کند او خود را موظف احساس می‌کند که لطف او را جبران کند. هر چه این لطف و کمک بزرگتر باشد، فرد بیشتر تمایل دارد آن را جبران کند. محققان معتقدند بین کارکنان و کارفرمایان نیز چنین تبادل اجتماعی¬اي در جریان است زیرا سازمان منبعی است که نیازهاي کارکنان را برآورده می¬کند و بنابراین رابطۀ بده بستان در مورد روابط بین کارکنان و کارفرمایان صادق است. نظریۀ حمایت سازمانی بیان می‌کند که کارکنان دیدگاهی کلی از میزان حمایت سازمان نسبت به خود شکل می‌دهند و در ازاي این حمایت به اهداف سازمان و تحقق آنها توجه می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی سازمان به رفاه کارکنان توجه کند کارکنان این توجه را با تعهد بیشتر و عملکرد بهتر جبران می‌کنند. نظریه‌پردازان تبادل اجتماعی معتقدند ارزش رابطۀ بده بستان زمانی بیشتر می‌شود که به صورت اختیاري انجام شود. زمانی که کارکنان احساس کنند سازمان خود به رفاه آنها توجه می‌کند و نه به خاطر الزامات قانونی یا فشار اتحادیه پاسخ بهتري به آن می‌دهند و در جهت تحقق اهداف سازمان بهتر عمل می‌کنند. علاوه بر این سازمان منبع ارضاي برخی از نیازهاي اجتماعی کارکنان مانند نیاز به احراز هویت، نیاز به تعلق و عزت نفس به شمار می‌آید. بنابراین کارکنان براي حفظ منبع ارضاي این نیازها و بر اساس هنجار تبادل به سازمان در رسیدن به اهدافش کمک می‌کنند.

 

نظریه حمايت سازماني ادراك‌شده

براساس نظريه حمايت سازماني گونه‌هاي سه‌گانه عمومي، موجب رفتارهاي مطلوبي در سازمان مي‌شود:

1- انصاف و مساوات

2- حمايت سرپرست

3- پاداش‌هاي سازماني و زمينه‌هاي شغلي

 

خاستگاه عوامل مذكور سازمان است و در نهايت موجب افزايش حمايت سازماني مي‌گردد و علاوه بر اين عوامل مي‌توان متغيرهاي جمعيتي را نيز به آنها افزود. منظور از انصاف، احساس مساوات نسبت به استفاده و اجراي روش‌هاي توزيع منابع ميان كاركنان مي‌شود كه بدان عدالت رويه‌اي نيز اطلاق مي‌شود. رعايت انصاف و مساوات به منظور تصميم‌گيري براي توزيع منابع، تاثيرات فزاينده‌اي برحمايت سازماني ادراك‌شده دارد.

حمايت سرپرست از آن جهت مورد توجه است كه رفتار و كنش سرپرست به عنوان يكي از كارگزاران و عاملان هر سازماني تلقي مي‌شوند. جهت‌گيري مناسب يا نامناسب، تاثير قابل ملاحظه‌اي در حمايت سازماني دارد. هر چه كاركنان با حمايت سرپرست روبه رو شوند، حمايت سازماني افزايش مي‌يابد.

توجه به منابع انساني (پاداش‌هاي سازماني و زمينه‌هاي شغلي) اهميت نماياني در واكنش مثبت كاركنان (حمايت سازماني ادراك شده) دارد. فرصت‌هاي مناسب و مساعد براي ارايه پاداش‌ها موجب ارزيابي مثبت كاركنان نسبت به حمايت سازماني ادراك‌شده مي‌شود.

پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده

 

تمايلات سازمان به منظور مهم جلوه‌دادن آينده شغلي اعضايش با حمايت سازماني ادراك‌شده رابطه قوي خواهد داشت. گذشته از امنيت شغلي، متغيرهاي آموزش و استقلال در كار (به طور مثبت) و فشارهاي نقش و بعد سازمان (به طورمنفي) در حمايت سازماني تاثير دارد. افزايش آموزش كاركنان و بهبود آزادي عمل آنان در ايفاي نقش و شغل، باعث ارتقاي حمايت سازماني مي شود. دسته نهايي پيش شرط‌هاي حمايت سازماني ادراك شده، مشخصات كاركنان است كه در دو بخش كلي قابل تفكيك است:

 

الف) شخصيت شامل خودآگاهي، محرك‌هاي مثبت و منفي،

ب) مشخصات جمعيتي شامل سن، جنس، تحصيلات و سنوات شغلي.

 

اثرات و پيامدهاي هفت‌گانه حمايت سازماني ادراك‌شده

 

اول) هرچه كاركنان احساس كنند مورد حمايت سازمان قرار مي‌گيرند به همان نسبت بر ميزان پايبندي آنها به سازمان افزوده مي‌شود. يكي از روش‌هاي مفيد و موثر براي افزايش تعهد سازماني، توجه به افزايش حمايت سازماني ادراك شده است.

 

دوم) برخي اثرات حمايت سازماني، مرتبط با حوزه‌هاي شغل هم چون رضايت شغلي است. منظور از رضايت شغلي، نگرش‌ها و واكنش‌هاي عمومي مثبت پرسنل نسبت به شغل است. به همان نسبت كه كاركنان احساس كنند كه مورد حمايت سازمان هستند، بر ميزان رضايت و خشنودي شغلي آنها افزوده مي‌شود. حمايت سازماني باعث افزايش نگرش مثبت كاركنان نسبت به شغل آنها مي‌گردد.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده است؛

برای دانلود کل پاورپوینت حمایت سازمانی ادراک‌شده از لینک زیر استفاده کنید:پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Perceived-organizational-support_2113546_8140.zip2.3 MB